Phonic PCR-2213 (USA/Hong Kong)

Křížem krážem
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
6 990,00 Kč

Firma Phonic nabízí na pultech prodejen crossover s typovým označením PCR 2213.

Ten si mohou koupit ti, kteří potřebují audiosignál na cestě k reprobednám rozdělit do dvou pásem stereo nebo tří v monofonním provozu. Výhodou je, jak už je této firmě vlastní, výborná cena.

Popis

Po rozbalení krabice mě zaujal design předního panelu laděný v barvách black and gold (pozn. na konci článku!) a přehledné rozmístění ovládacích prvků. V levé polovině kanál 1, v pravé kanál 2. Uprostřed je ovládání společných funkcí pro oba kanály. Crossover pracuje s filtry typu Linkwitz-Relay se strmostí 24 dB/oct. Milým překvapením tohoto zařízení jsou zpožďovače výstupního signálu /LOW/, které zpozdí signál až o 4 ms. Zpožďovače výstupních signálů jsou samozřejmou výbavou digitálních DSP pro P.A., jenže cenová kategorie speaker manamegentů je "zatím" nesrovnatelná s kategorií analogových crossoverů. Nezoufejme, již se první DSP určené pro rozdělení audiosignálu k reprosoustavám , dostupné naší peněžence, prodraly na svět.

Přední panel

Potenciometr, první zleva, je určený k nastavení vstupní úrovně (IN) a má rozsah -12/0/+12 (dB). Je vybaven kontrolkou přebuzení (PEAK LED). V graficky ohraničeném poli jsou dva potenciometry pro ovládání výstupního signálu LOW. První pro nastavení výstupní úrovně signálu a druhý umožní zpozdit tento signál až o 4 ms. Dále je výstupní sekce levého kanálu vybavena MUTE tlačítkem a LED kontrolkou indikující otočení fáze. Čtvrtý otočný v řadě zleva slouží k nastavení dělící frekvence mezi pásmy a jeho rozsah je 80Hz - 800Hz. Dvě LED oznamují, zda nastavenou hodnotu násobit 1x či 10 x. Volbou x 10 získáme dělící kmitočty v rozsahu 800 Hz-8 kHz.

Potenciometry pro výstup signálů HIGH i LOW mají rozmezí -6 / +6 (dB). Výstup HIGH je rovněž možné zamutovat a žlutá LED nás informuje, zda máme otočenou fázi nebo ne. Pravá polovina čelního panelu je totožná s levou a ovládací prvky řídí druhý kanál.

Uprostřed ve zlatém okénku MODE nalezneme LED, které signalizují, zda provoz crossoveru je MONO, STEREO nebo zda používáme napájení basových zesilovačů sdruženě z výstupu SUB. Je zde ještě tlačítko, kterým po jeho zatlačení zaktivujete filtr LOW CUT a odstraníte subsonické kmitočty pod 30 Hz. Crossover je vybaven limiterem pro všechny výstupy s možností nastavení prahu počátku limitace (Treshold). Nastavení limitace má rozsah –6 / +18 (dB). V tomto okénku MODE ho můžeme zapnout. Kontrolky limitace (LIM) jsou u každého výstupu samostatně. Ty nám sdělí, zda výstupní signál překročil nastavenou úroveň a je tedy limitován. Crossover je vybaven funkcí HORN EQ, což je zdůraznění výšek. Po zapnutí funkce HORN EQ zdůrazní přístroj výšky v oblasti 15 kHz o 12 dB.

Zadní panel

Na levém okraji je stříbrný šroubek, pod který můžete utáhnout kabelové očko a spojit zařízení dokonaleji se zemí. Myšleno elektricky a ne spojit se zemí, aby crossover někdo neodcizil.

Vedle šroubku je zásuvka pro přívod 230 V, vypínač a konektory XLR pro vstup a výstup nf signálů (IN / OUT). Všechny IN a OUT jsou symetricky zapojené. Pokud potřebujete otočit fázi výstupního signálu, hledejte přepínače právě zde. Kontrolky jsou vpředu. Poslední nepopsané přepínače slouží k aktivaci SUB výstupu a přepnutí crossoveru do režimu STEREO nebo MONO.

Křest ohněm

Po zapojení do signálové cesty mezi mix a zesilovače jsem aktivoval crossover a testoval jednotlivé parametry. Všechno šlo hladce. PCR 2213 reagoval tak, jak popisuje manuál. Druhý den po akci jsem doma pustil do crossoveru pink noise (růžový šum) a na RTA (Real-Time Analyzer) jsem naměřil malý rozdíl mezi nastavenou hodnotou na potenciometru dělícího kmitočtu a skutečným výsledkem na výstupech. V praxi to vypadalo tak, že nastavíte například dělení LOW/HIGH na 150 Hz a crossover rozdělí na cca 130 Hz. Podobnou odchylku jsem naměřil v celém frekvenčním rozsahu, ale se vzrůstajícím kmitočtem byla zanedbatelná. V praxi bych tomuto rozdílu nevěnoval velkou pozornost, neboť se názory různých zvukařů na nastavení dělících kmitočtů mezi pásmy hodně rozcházejí. Vždy je nutno přihlédnout k tomu, jakými reproduktory jsou osazeny reprobedny, co doporučuje výrobce a pod. Stejně si každý zvukař zvolí nastavení, které mu vyhovuje poslechem, odpovídá možnostem jeho P.A. a ne podle toho, kam ukazuje ryska potenciometru.

Já osobně využívám rysky potenciometru k tomu, abych se trefil do stejných míst nastavení obou kanálů L a R stejně. Jako zdroj růžového šumu jsem použil testovací CD a měření jsem provedl na DSP Sabine ADF 4000.

Závěrem

Crossover PCR 2213 firmy Phonic je ukázkou toho, že za málo peněz je možno dělat hodně zvuku. Mohu doporučit všem, hlavně méně movitým, protože za cenu 6 990,- Kč nekoupíte jiný crossover s takovou výbavou. Kladně hodnotím aretaci nulových poloh potenciometrů, delay LOW OUT a koncepci ovládacích prvků.

Mínusem je snad jen nepřesnost nastavení děl. kmitočtů.