SM Pro Audio OC8E

Osmikanálový foto-optický kompresor
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
6 735,00 Kč

Dynamická úprava audio signálu je opravdu stále velmi živé téma, což dokazuje i četnost, s jakou se na stránkách Music Store objevují testy kompresorů/limitérů všech možných výrobců a značek. Pokud jste pravidelnějšími čtenáři tohoto časopisu a tuto oblast trochu sledujete, pak vám zajisté neuniklo, že mezi testovanými přístroji se také dost často objevují ty, které využívají k úpravě dynamiky signálu regulační obvod na bázi optoprvku (LED dioda-fotoodpor).

Nevím, jestli jde přímo o nějaký foto-optický boom, faktem ale je, že zvuk foto-optických kompresorů je, v porovnání se zvukem technicky a matematicky téměř dokonalých kompresorů na bázi VCA (dnes takřka výhradně s integrovanými obvody řady THAT), všeobecně hodnocen vždy jako velice "otevřený, muzikální" a velice „tolerantní" k extrémním nastavením ovládacích prvků. Jinými slovy, že zní za všech okolností použitelně, byť třeba už jen jako zvukový efekt. Cokoliv, co může do nekompromisního digitálního světa přinést alespoň trochu živočišného, analogového tepla je vždy vítáno a tak se výrobci snaží, aby byla nabídka dostatečně pestrá. Chcete foto-optický kompresor? Máte ho mít! Nestačí vám jednokanálové, případně dvoukanálové provedení? V tom případě pro vás máme osm kanálů najednou! Ano přesně tak, dovolte abychom vám dnes představili osmikanálový foto-optický kompresor OC8E společnosti SM Pro Audio. Se značkou SM Pro Audio mám tu čest poprvé, většina z vás asi také, takže pojďme rovnou k věci.

OC8E je foto-optický kompresor, jehož osm totožných, vzájemně nezávislých kanálů je umístěno v rackové skříni o výšce 2U. Zde jsou některé parametry, jak je udává výrobce: frekvenční rozsah 6 Hz až 20 kHz v tolerančním poli 1 dB, celkové zkreslení THD (neváženo) 0, 05%, odstup signál/šum větší než 93 dB, kompresor foto-optický, zpětnovazební, minimální kompresní poměr 1,5 : 1, maximální kompresní poměr 10 : 1, čas náběhu 1 ms až 100 ms, čas doběhu 0,1 až 3 vteřiny. Pokud jde o design kompresoru, pokochejte se doprovodnými obrázky. Přednímu panelu dominuje osm kruhových ručkových indikátorů v modrém provedení, které jsou i modře podsvícené. Pro každý z osmi kanálů jeden indikátor a pod ním nezbytné ovládací prvky. Než si je popíšeme, podíváme se nejdřív na zadní stranu přístroje. Zde se jako první zleva nachází konektor pro připojení síťové šňůry, vedle něj pak zaslepený slot pro doplňující kartu s digitálními výstupy ve formátu ADAT. Tato karta je dodatečné příslušenství a umožňuje rozšíření kapacity výstupů z přístroje. Největší část zadního panelu zabírají dvě řady konektorů 1/4" TS. Horní řada představuje osm běžných analogových výstupů z osmi kompresorů, spodní pak osm vstupů do osmi kompresorů. Jak jste možná postřehli, uvedl jsem, že vstupní konektory jsou TS (tip, sleeve) a to znamená, že veškeré vstupy a výstupy jsou nesymetrické. Výrobce nám tím sděluje, že kompresor je určen především do inzertních bodů na kanálech běžných mixážních pultů, které v této kategorii bývají téměř bez výjimky zapojeny nesymetricky. Tím není řečeno, že se kompresor nedá zapojit jinam, ale využití v inzertních bodech je u tohoto zařízení primárním záměrem. Nyní se opět vrátíme na přední panel a budeme se věnovat ovládacím prvkům kompresoru. Popíšeme si jeden kanál, popis však platí pro všech osm kanálů, které jsou totožné.

Kulatý ručkový indikátor jsem už zmínil, pod ním jsou v řadě vedle sebe dva potenciometry pro nastavení časů náběhu a doběhu kompresoru. Mezi těmito potenciometry se nachází LED dioda, která svítí třemi různými barvami. Každá barva indikuje konkrétní status aktuální činnosti kompresoru: svítí-li zeleně, obvod kompresoru je aktivní, když se svit změní na žluto-oranžový, znamená to, že vstupní signál překročil práh a dochází k jemné kompresi a konečně když dioda přejde do červené, pak dochází k výrazné kompresi signálu. Vedle potenciometru doběhu (release) se ještě nachází červená LED dioda Peak, která signalizuje přebuzení signálové trasy kompresoru. Úplně dole jsou vedle sebe umístěny další dva potenciometry: COMPRESS a OUTPUT. Potenciometr COMPRESS má stejnou funkci jako potenciometr prahu komprese běžně označovaný threshold. Pokud jste obecně obeznámeni s obsluhou kompresorů víte, že pokud potenciometrem threshold otáčíte zprava doleva, tak vlastně posouváte práh komprese hlouběji do signálu a následkem toho dochází k větší kompresi, k větší redukci zisku. Potenciometr COMPRESS u OC8E funguje naprosto stejně, jenže opačným směrem. Čím víc otáčíte doprava, tím vyšší stupeň komprese. Tento způsob provedení ovládacího prvku prahu komprese je typický právě u foto-optických kompresorů, ale na druhou stranu je třeba říci, že někteří výrobci foto-optických zařízení přebírají v rámci zažitého zvyku uspořádání potenciometru prahu komprese jako potenciometr threshold se smyslem otáčení zprava doleva. Tento způsob pochází z kompresorů na bázi VCA, které vždy přece jen převládaly. Opakuji, že funkce je v obou případech stejná, je pouze třeba mít na paměti opačný smysl otáčení potenciometru. Vedle potenciometru COMPRESS je potenciometr OUTPUT, kterým se nastavuje výstupní úroveň z kompresoru a tím pádem také dorovnává pokles úrovně v důsledku komprese signálu. Kompresor se aktivuje a deaktivuje tlačítkem označeným COMP. Pomocí tohoto tlačítka tak můžete porovnat komprimovaný a nekomprimovaný signál. Víc ovládacích prvků na OC8E nenajdete. Pokud třeba postrádáte možnost nastavení kompresního poměru, tak vězte, že foto-optický kompresor se bez něj docela klidně obejde. Možnost nastavení kompresního poměru opět pochází spíše z kompresorů na bázi VCA, u kterých po nastavení kompresního poměru obvod VCA zeslabuje signál v daném poměru, ať se děje co se děje. U foto-optických kompresorů se to má trochu jinak. Aktuální kompresní poměr je přímo závislý na úrovni audio signálu, který právě prochází obvodem, ze kterého je odebírán řídící signál rozsvěcující LED diodu v regulačním optoprvku. Pokud signál překračuje práh komprese jen nepatrně, LED dioda v regulačním prvku pouze poblikává, dochází pouze k malé kompresi, aktuální kompresní poměr může být 1,5 až 2 : 1. Čím vyšší úroveň procházejícího signálu, tím více svítí LED dioda regulačního optoprvku, audio signál je víc utlumen a toto maximální utlumení může odpovídat kompresnímu poměru až 10:1, obvykle však ale 5 až 8:1. Kompresní poměr je tedy v průběhu komprese proměnlivý, progresivní. Samozřejmě, že i u foto-optických kompresorů lze průběh kompresního poměru ovlivňovat (nastavovat), ale není to samé jako u kompresorů na bázi VCA. Způsob komprese, budeme-li opět srovnávat s VCA protějšky, odpovídá charakterem spíše typu soft-knee. Myslím tedy, že u OC8E je ovládací prvek pro nastavení kompresního poměru tím posledním, co by vám mohlo scházet.

Než se budu zabývat praktickými poznatky z provozu foto-optického kompresoru OC8E, řeknu vám ještě tolik, že veškerá elektronika uvnitř přístroje je postavena na starých známých operačních zesilovačích řady TL072. Po nahlédnutí do skříně přístroje jsem očekával téměř všudypřítomný optoprvek značky Vactrol, ale byl jsem překvapen, tím, že v SM PRO AUDIO vsadili na, nevím jestli vlastní, ale určitě „custom" optoprvky nikoliv běžně sériově vyrobené, ale podle mě jeden každý (je jich uvnitř osm) ručně sestavený z fotoodporu a oranžové LED diody. Tolik tedy popis přístroje. Dále následují praktické poznatky a zkušenosti.

OC8E jsem si nejprve proklepnul v klidu domova. Po zapnutí přístroje se rozsvítí modré podsvětlení modrých ručkových indikátorů. Použity jsou modré LED diody a modré světlo je poměrně intenzivní. Vzhledem k tomu, že ovládacích prvků na jednotlivých kanálech není mnoho je nastavení a spuštění kompresoru poměrně jednoduché. Jako obvykle je dobré začít tím, že kompresor úplně vyřadíte vymáčknutím tlačítka COMP. Potenciometr prahu komprese COMPRESS otočte úplně doleva, potenciometry ATTACK a RELEASE nastavte do poloviny jejich dráhy. Potom do kanálu(ů) kompresoru přiveďte audiosignál. Pro první „osahání" stačí reprodukovaná hudba. Když signál kompresorem prochází, nastavte pomocí potenciometru OUTPUT výstupní úroveň do dalšího zařízení (do signálové trasy mixážního pultu). Ke kontrole nastavení této úrovně slouží ručkové indikátory. Tady ale můžete narazit na určité obtíže. Pokud je signál opravdu dynamický, zabere to trochu času zkrotit ručku indikátoru tak, aby „seděla" okolo nuly na stupnici. Zkoušel jsem různý hudební materiál a jsem přesvědčen, že i když je to na indikátoru napsáno, má ke skutečnému VU-metru dost daleko. VU-metr má upravený pohyb ručky tak, že reaguje pouze na průměrné hladiny audiosignálu, krátkodobé špičky ignoruje. Podle VU-metru si pak pohodlně srovnáte signál na hodnotu okolo 0 VU s tím, že signálové špičky prostě nevidíte a signálová trasa má dostatečnou rezervu pro vybuzení, aby tyto krátkodobé špičky absorbovala bez slyšitelného zkreslení. Pak údaje zobrazované VU-metrem odpovídají zhruba tomu, jak vnímáte hlasitost sluchem. U OC8E se však VU-metry chovají spíše jako indikátory špiček, které poměrně prudce reagují na signálové impulsy, které dokážou ručku vyhnat hluboko do červeného pole. Chvíli to trvá, než odhadnete, co je opravdu aktuální signálová úroveň a co pouze překmit způsobený setrvačností systému ručičky VU-metru. Pokud máte na zařízení zapojeném bezprostředně za OC8E také indikátor úrovně, doporučuji kontrolu ještě na něm. Pokud ne, tak není nic ztraceno, protože OC8E je dostatečně dimenzován a pokud se ručka indikátoru krátce „opře" na konci červeného pole, stále ještě není slyšet zkreslení. Jakmile je výstupní úroveň nastavena, zbývá už jen stisknout tlačítko COMP a pomalu vyjíždět potenciometrem COMPRESS doprava. Jakmile dosáhnete potřebného útlumu signálu, dorovnejte pokles úrovně potenciometrem OUTPUT. Ve většině případů není třeba dělat nic jiného. Můžete ještě podle potřeby upravit časy náběhu a doběhu, ale jinak kompresor funguje naprosto bez problémů. Přesněji řečeno obvod kompresoru funguje naprosto bez problémů, ale indikace jeho aktivity trochu pokulhává. Kompresor nemá žádnou indikaci redukce zisku, nebo-li velikosti aktuálně probíhající komprese, jedinou indikací je pouze tříbarevná LED dioda mezi potenciometry ATTACK a RELEASE. Zde, jak bylo výše popsáno, přechod ze zelené barvy do žluto-oranžové signalizuje překročení prahu komprese a tím i začátek komprese. V praxi se ukázalo, že pokud chcete kompresor nastavit tak, aby jen lehce „lízal" signálové vrcholy, které překročí nastavený práh komprese, je zmíněný přechod dvou barev velmi nenápadný a musíte se na LED diodu soustředit, abyste viděli, kdy přesně komprese začíná. Pokud se s uvedenými drobnostmi vyrovnáte poctivou domácí přípravou, pak vás kompresor nemůže ničím překvapit a klidně se na něj můžete spolehnout. Přesně jako já.

Kompresor jsem „vytáhl" na zvučení do terénu a v inzertech mixážního pultu byl naprosto v pohodě. OC8E je typickým představitelem foto-optického kompresoru. Nejlepších výsledků dosahuje při vyrovnávání průměrné hladiny audiosignálu v okolí nastaveného prahu komprese. Možná, že než kompresor je v tomto případě víc na místě spíš označení leveller, tedy „vyrovnávač". Skvěle pomáhá při zvýraznění zpěvů v celkové mixáži, dobrý byl například také na baskytaře vedené do pultu linkou. I při maximální dosažitelné kompresi (která není tak velká jako u VCA kompresorů) je zvuk čitelný a použitelný, nedochází k žádné neposlouchatelné degradaci signálu. Zvuk se dá popsat jako měkký, otevřený, nebo, jak se v této souvislosti často skloňuje, muzikální, vintage, atd. Není to žádný extrémní rychlík, takže s ním nepočítejte při zadržování rychlých signálových transientů, což je dáno principem foto-optického kompresoru. V každém případě je osvěžující alternativou ke kompresorům na bázi VCA. Na rozdíl od nich mu příliš nejdou extrémní zásahy do dynamiky signálu ani razantní zadržování signálových špiček, ale dokáže výborně porovnat průměrné hladiny jednotlivých zdrojů signálu, které pak lépe zapadají do celkové mixáže a současně zůstávají dobře čitelné, až se člověk diví, že to jde tak snadno a téměř samo. Práce s ním je velmi uvolněná, nastavení ovládacích prvků není nijak kritické a změny vyvolané přenastavováním ovládacích prvků se projevují plynule, bez dramatických změn v audiosignálu. Díky to mu je možné ospravedlnit poněkud spartánskou indikaci činnosti kompresoru. Činnost kompresoru sluchem téměř nevnímáte a pokud ano, tak nijak rušivě. Sám jsem se musel několikrát přesvědčit, jestli skutečně komprese probíhá.V době testu jsem neznal přesnou cenu, vím jen tolik, že za 8 kompresorů je velmi vstřícná a v dané cenové hladině to bude zařízení, které odvede poctivou práci za předpokladu, že ho zamýšlíte využít k výše popsaným účelům, to je především k ošetření úrovní signálů ať už při živém zvučení, nebo při nahrávání.OC8E snadno začleníte do inzertů jednotlivých kanálů mixážního pultu, nebo do inzertů podskupin popřípadě hlavních výstupů. Jsou k mání sofistikovanější (a také dražší ) přístroje, ale OC8E je určen pro konkrétní účely, kde spolehlivě vyhoví.