StudioProjects LSM (Little Square Mic)

Velkomembránový „maloplošný“ mikrofon
Distributor: 
Autor: