IMG Stage Line STA162

Modré oko
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
9 748,00 Kč

Koncové zesilovače, pokud sledujete odborný tisk, jsou jednou z téměř nejméně testovaných skupin produktů pro muzikanty. Těžko odhadovat kde vězí zakopaný pes, ale je neoddiskutovatelné, že na rozdíl od takového syntezátoru můžete mnoho parametrů zesilovače bezprostředně naměřit a tudíž dosti přesně dát do souvislosti s výrobcem deklarovanými hodnotami. Že by se dovozci i velmi uznávaných značek báli? Pak tedy pochvalme české zastoupení firmy Monacor za odvahu „jít s kůží na trh".

Značka IMG Stage Line je jistě pro mnoho muzikantů, zvukařů a dalších hudebních fandů méně známým pojmem.Ovšem pro většinu z té nepříliš movité části spotřebitelů představuje možnost jak za poměrně malý peníz koupit výkonový koncový zesilovač. Vzhledem k ceně okolo deseti tisíc korun bude zajímavé podívat se tomuto přístroji „na zoubek" a zjistit jestli za relativně nízkou cenu nekupujeme náhodou také něco méně kvalitního. O tom jaká kvalita je v přístroji skutečně skryta poví něco manuál, a hlavně pohled takříkajíc na střívka, respektive „pod kapotu" tohoto přístroje. Jaký byl výsledek mého zkoumání se můžete dozvědět v následujících řádcích.

Technické údaje výrobce

Po rozbalení hmotné a robustní krabice a po vydolování vlastního zesilovače zevnitř jsem nalezl návod k obsluze pro zesilovač IMG Stage Line STA-162. Přeskočením úvodních doporučení, varování, návodu k připojení zdrojů signálu a zapojení reprosoustav jsem se dostal k tomu pro mne v tuto chvíli nejzajímavějšímu, a to jest k tabulce technických parametrů. Pro většinu profesionálních uživatelů (domnívám se že pro domácí poslech v panelovém domě si asi zakoupíte jiný zesilovač) je hlavním parametrem zesilovače, který vedle ceny rozhoduje o zakoupení, či nezakoupení daného modelu, především dosažitelný výstupní výkon. Na tomto místě jsem se v závěru návodu dočetl, že zesilovač dosahuje při buzení obou kanálů současně a při zkreslení do 0,5% výkon 2 x 200 W do čtyřohmové zátěže a 2 x 150 W do osmi ohmů. Zesilovač je také možno zapojit jako můstkový s výkonem 400 W na osmi ohmech. To jsou hodnoty poměrně běžné pro zesilovač v této kategorii, a snad i reálné. V tuto chvílí obvykle hledám v návodu další údaj, který je jakousi potvrzující informací jak moc pravdivá je informace o výstupních výkonech, a tím je příkon přístroje. Zde výrobce na rozdíl od jiných nezklamal a uvádí příkon 650 VA. Nemá-li být zesilovač "perpetum mobile" měl mít právě příkon kolem těch 600 – 700 VA, takže jsem i zvědav jak veliký transformátor zesilovač ukrývá a je-li tudíž údaj v návodu pravdivý.

Přečtením dalších informací jsem zjistil, že zesilovač představuje takříkajíc standart v této kategorii. Z obvykle sledovaných údajů je zde pouze podstatný základ toho co většinu profesionálních uživatelů zajímá. Uvítal bych ještě údaj o rychlosti přeběhu, který napovídá víc o skutečné zvukové kvalitě a také frekvenční rozsah tak 3 dB pod limitací by nebylo marné vědět. Bohužel jedno ani druhé výrobce neuvádí. Údaj frekvenčního rozsahu není specifikován z hlediska poklesu charakteristiky na okrajích pásma a ani není uvedeno při jakém výkonu byl měřen. Z tohoto důvodu proto není příliš zajímavý. Ostatní údaje o zkreslení, odstupech rušivých signálů a přeslechů jsou běžné a celkem přijatelné hodnoty snad až na poměrně nízkou hodnotu přeslechu mezi kanály. Takže přiložený textový materiál mám za sebou a mohu se podívat na to hlavní o čem tento test je.

Provedení zesilovače

První pohled na zesilovač vyjmutý z obalu ukazuje vcelku jednoduchý i účelný desing v celokovovém provedení, čož můžete posoudit z přiložených fotografií. Žádné plastové vynálezy, prostě klasická plechová bedna a nutno dodat že i celkem robustní. Rozměry zesilovače jsou také běžné, to jest 19" (483 mm) šířky a 2U(88 mm) výšky. Ovládacích a indikačních prvků je opět standardní množství a informují o provozních režimech přístroje. Rovněž řízení úrovně vstupního signálu dvojicí potenciometrů je tak jak se sluší a patří. Z popisu panelu, či návodu se nedozvíme nic o tom, při kolika decibelech pod limitací (pro méně znalé uvádím, že limitace je zhruba ten okamžik kdy se z příjemné hudby stává zvuk podobný nastartovanému buldozeru a případně po delším čase reprodukování takto degradované hudby přijde ticho způsobené likvidací přetížených reprosoustav), je příslušná svítivá dioda s označením Clip L a Clip R rozsvícena. Ale hlavně když tam jsou a svítí, aby ty z nás, kteří se již nemohou spolehnou na opotřebený sluch /nebo snad hluch/ jasně upozornily „Dost!!!" Pohled na zadní panel představuje dnes již obvyklé provedení. Vstupní konektory jsou plastové XLR pro přivedení symetrického signálu od mixážního pultu či odjinud. Zesilovač má také přípojná místa pro klasické konektory jack 6,3 mm a pro nesymetrické audio připojení pomocí dvojice cinchů. Výstup je na populárních speakonech. Jsou zde celkem tři, po jednom pro každý kanál a třetí pro můstkový výstup. Dále panel obsahuje ještě pojistkový držák a dvojici posuvných přepínačů. Jeden přepínač slouží k aktivaci můstkového provozu a druhý k případnému odpojení signálové a silové „země" při potížích s brumem. Tolik vše co lze spatřit okem zákazníka a uživatele, ale to je pro mne moc málo. Uzrál čas podívat se zesilovači „pod kapotu".

Vnitřní provedení

Po sejmutí krytu se mi naskytl pohled na strojovnu a mohl jsem začít posuzovat a zkoumat jestli nás výrobce třeba nechce tahat za nos a jestli třeba nechce z "prasátka" víc peněz než kolik za ně nabízí muziky. První pohled padl na transformátor, protože zdroj je základ všeho a u věcí na elektriku to platí dvojnásob. První překvapení. Transformátory jsou dva a lze zodpovědně prohlásit že vzhledem k uváděnému výstupnímu výkonu určitě neošizené. Jde se dál po zdroji, a hledám kolik je tu filtračních kondenzátorů a jakou mají kapacitu, protože to je do jisté míry určující prvek jestli se budou basové reproduktory pohybovat tak jak je třeba, a jak je to pro naše uši příjemné. Jinými slovy jestli budou mít basy tu správnou sílu a barvu. Tentokrát trocha zklamání, celková kapacita filtrů ve zdroji je 6800 mikrofaradů v každé větvi napájecího zdroje. Je to sice málo, ale v zesilovači této třídy obvyklá hodnota. To poslední co je podstatné, je výše napájecího napětí, počet výkonových tranzistorů v koncovém stupni a velikost chladičů k nim. Napájecí napětí je +/-56V, což je opět hodnota odpovídající předpokládanému výkonu. V každém kanálu se nachází dvojice tranzistorů od Motoroly, známé typy MJ15003 a MJ15004. Vzhledem k uvedenému výkonu a k napájecímu napětí koncového stupně je to odpovídající typ i počet. No a o chladičích platí totéž ani mnoho, ale ani málo. Pochopitelně, že se počítá s aktivním chlazením instalovaným ventilátorem. Na tomto místě se musím zmínit ještě o jedné příjemné věci, kterou je mechanická koncepce chlazení. Chladiče totiž svým uspořádáním tvoří tunel, který je navíc zakrytý plechovou clonou, a tvoří komoru oddělenou od ostatních vnitřních částí zesilovače. To značí, že se zesilovač nebude při provozu tolik zanášet prachem a nečistotami z nasávaného vzduchu. Ventilátor je schován uvnitř, takže ani on nebude tak rychle zaprašován. Přesto doporučuji pravidelné kontroly přístroje zejména v místech s „pevnou" instalací zesilovače a v prašnějším prostředí. Předejde se tím například selhání chlazení a následná aktivace tepelných ochran (jejich přítomnost se tak nějak mlčky předpokládá). Shrnuto závěrem této statě. Solidní provedení bez zbytečností, ale nic podstatného nechybí. Můžeme přejít k měření a následně k poslechu, a posoudit, jestli se právě mému uchu tenhle zvuk líbí či nikoliv.

Co jsem změřil a co slyšel

Teoretické úvahy nad velikostí transformátoru, kapacitou filtračních kondenzátorů, či počtem tranzistorů a kvalitou chlazení, jsou v tento moment již minulost a přichází tvrdá /nebo snad krutá/ realita rovnající se připojení baterie přesných a velmi výkonných rezistorů na výstup zesilovače, napojení vstupu na sinusovku s kmitočtem 1kHz a k tomu všemu osciloskop a kvalitní nf milivoltmetr. Výsledek toho všeho lze stručně nazvat sinusovým výkonem na reálné ohmické zátěži obvykle je označován zkratkou RMS, někdy se uvádí prostě jako sinusový výkon. Odpověď na otázku co jsem změřil zní následovně: Sinusový výkon těsně pod limitací (na osciloskopu viditelné omezování, respektive ořezávání sinusovky), na reálné ohmické zátěži 4 ohmy a při zatížení jednoho kanálu činil 195 wattů. Lze předpokládat, že při současném buzení obou kanálů bude tento výkon o něco menší odhadem cca 2 x 185 W. Naměřený výkon je tudíž o něco málo nižší než uvádí přiložený návod. Může to být dáno odlišnou metodou měření, případně nepřesností odečtu napětí na nízkofrekvenčním milivoltmetru. Na zátěži osm ohmů činil výkon v jednom kanále 130 W, tedy také poněkud méně než uvádí návod. Bohužel se ukázala správná úvaha nad malou kapacitou filtračních kondenzátorů zdroje. Při měření bylo vidět na osciloskopu ještě před počátkem omezování sinusovky jasné zvlnění napájecího napětí a to již při zatížení jednoho kanálu. Nutno ovšem objektivně přiznat, že při praktickém provozu tento nedostatek nebude slyšitelný, neboť zvlnění napájecího napětí při buzení k hranici maximálního výkonu, které by jinak způsobilo brum v reprosoustavách, je maskováno hudebním signálem. Shrneme-li provedená měření lze říci, že naměřené výkony v podstatě odpovídají údajům v návodu k obsluze a výrobce je nijak nepřikrášlil.

Po měření následovala poslechová zkouška. K poslechu byly použity oproti běžné zvyklosti vysoce kvalitní bytové reprosoustavy s impedancí osm ohm a zatížitelností cca 200 W, ale na rozdíl od reprosoustav pro ozvučování hudebních produkcí s výrazně nižší citlivostí. Zvuk který jsme slyšeli byl odpovídající přístroji této výkonové i cenové kategorie. Při buzení k vyšší hladině akustického tlaku se začal projevovat nedostatek basů, nebo spíše nadbytek výšek a středů. Tento jev je jednoznačně způsoben malou kapacitou filtračních kondenzátorů zdroje. Pokus zapojit zesilovač do můstku tento jev neodstranil a zvuk byl při vyšší hlasitosti rovněž méně basový. Shrnuto a podtrženo, fyziku nelze obejít a ekonomiku také ne, takže zesilovač svým výkonem i hudebním přednesem odpovídá velice přesně svojí cenové kategorii. Výkony a zvuk nezklamaly, ale ani výrazně nepřekvapily.

Závěrečné zhodnocení

Přístroje jako zesilovače je třeba vždy hodnotit z více úhlů pohledu. Pro někoho bude výkon testovaného zesilovače nedostatečný, pro jiného postačující. Stejně tak pořizovací cena bude pro někoho příjemná, jinému se bude zdát třeba vyšší. Také je otázka k čemu konkrétní zesilovač chceme používat. Tento článek by měl pomoci najít určitou rovnováhu a naznačit jaká úvaha je správná. Stručně řečeno. Na trhu jsou sice ještě i o něco málo levnější a podle údajů v prospektech často i výkonnější přístroje, ale jejich kvalitu nemohu bez podrobnějšího zkoumání posoudit a učinit tak nějaké podstatné závěry. A také tam jsou pochopitelně mnohem výkonnější, a jistě i lepší, a také známější výrobky, ale pochopitelně za jinou cenu. Ovšem zesilovač STA-162 zcela nepochybně splňuje vše co bych od něj za ty peníze očekával. Výrobcem je samozřejmě země z východu, avšak kupodivu to není Čína, ale Indie. Provedení je solidní po všech stránkách a lze tak očekávat spolehlivý a hlavně dlouhodobý bezporuchový provoz. Navíc v přístroji nejsou použity nějaké „exotické" součástky, které by komplikovaly případný pozdější servis a konstrukčně lze říci, že nic není hnáno na hranici možností (tranzistory, chlazení, transformátory napájecí napětí, výkon .....) Výkon tohoto zesilovače bude dostatečný pro menší prostory, pro zkušebny, pro zpěvové a méně výkonné kompaktní soustavy, do menších diskoték bez nároků na špičkový přednes v basech. Pro buzení basové sekce v PA systému nebo pro napájení kvalitního a výkonného kompaktu musíme ovšem sáhnout po něčem jiném. Použití můstkového provozu z pohledu kvalitního přednesu basů nic neřeší, takže vzhledem ke kapacitě filtračních kondenzátorů ve zdroji bude zesilovač pro takovou aplikaci vždy přeci jen „měkčí" a méně dynamický. Jednoduše řečeno. Za zhruba deset tisíc korun jde o dobrou investici, pokud od přístroje nečekáme něco, čeho nemůže být schopen. Hlavní je ale to, že nám výrobce, či prodejce nic nesmyslného a zázračného neslibuje a to je, řekl bych, to podstatné. Rozhodnout se stejně musí každý sám a měl by k tomu mít dostatek přesných a kvalitních informací a o tom to přeci je nejen v tomto testu......

Poznámka: pokud potřebujete vyšší výkony, máte na výběr i u této značky, a lze z filozofie výrobce usoudit, že parametry budou v přijatelných mezích odpovídat deklarovaným údajům. Navštivte tedy webové stránky distributora, kde se dozvíte více o další 9 modelech zesilovačů řady STA s výkony v rozmezí 50 W až do cca 2 kW.