Pro Tools Vocal Studio

sekvencer & USB mikrofon
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
2 590,00 Kč

Pro Tools - nahrávací software, který je pravděpodobně nejpoužívanější platformou mezi profesionály. Alespoň za hranicemi Česka. Vzpomínám si, že když byl nejrozšířenější záznamovou technologií analog, kolovala v médiích reklama na legendární profesionální magnetofonový pás Ampex 456 Grand Master. Sdělovala, že na tento typ pásu se nahrálo více projektů, než na všechny ostatní značky magnetofonových pásů dohromady. Řekl bych, že dnes nebudeme daleko od pravdy, pokud bychom totéž prohlásili o softwaru Pro Tools od společnosti Digidesign.

Tento software byl od samého počátku koncipován a vyvíjen tak, aby zvukovému technikovi, hudebníkovi nebo producentovi nabídl to, co mu do té doby mohl nabídnout pouze řetězec vícestopý magnetofon - mixážní pult - efektový rack - master magnetofon. Jako bonus získal uživatel také zcela nové, dříve netušené možnosti editace, které dovoluje pouze práce v digitálním prostředí. Aby byl zachován vysoký profesionální standard systému a snad také, aby nemohlo tak snadno dojít k nelegálnímu používání Pro Tools, byl vždy software vázán na autorizovaný a nutno říci, poměrně drahý hardware. Nicméně společnost Digidesign v průběhu let učinila několik zásadních kroků, které napomohly rozšíření tohoto "velkého" profesionálního softwaru do malých a hlavně do domácích studií. Pokud si dobře vzpomínám, tak prvním takovým krokem bylo, někdy po roce 2000, uvolnění osmistopé verze Pro Tools Free, která dokázala, bez záruky, spolupracovat s hardwarem jiných značek. Tato verze umožňovala záznam maximálně do dvou stop současně, umožňovala základní standardní operace a byla míněna jako „ochutnávka" pro široký okruh potencionálních uživatelů. Pro Tools Free pracovaly, pokud jde o PC, pouze na operačním systému Windows 98. Dalším významným krokem, kterým se značně rozšířila dostupnost systému při zachování profesionálního standardu, bylo zahájení spolupráce se společností M-Audio. Na trhu se objevily verze Pro Tools M-Powered distribuované společností M-Audio. Tyto verze jsou v zásadě shodné s verzemi Pro Tools LE od Digidesign, jsou však vázány na autorizovaný hardware od M-Audio. Tím se významně rozšířila dostupnost Pro Tools a dnes není problém mít tuto platformu doma na počítači, tedy tam, kde dříve kralovaly spíše konkurenční softwarové programy. Protože dnes už téměř nikdo nenahrává a nezpracovává hudbu jinak, než právě na počítači, vychází společnost M-Audio tomuto trendu vstříc a přichází se třemi balíčky, určenými sólovým "domácím" uživatelům. Tyto balíčky jsou označeny jako Pro Tools Vocal Studio, Pro Tools KeyStudio a Pro Tools Recording Studio. Základem těchto balíčků je software ProTools M-Powered Essential odvozený od aktuální verze Pro Tools 8 a příslušný M-Audio hardware. V tomto článku se podrobněji podíváme na variantu Pro Tools Vocal Studio.

Základní vlastnosti

Systém Pro Tools Vocal Studio je koncipován jako balíček pro zachycení a zpracování hudebních nápadů s orientací na zpěv. Tomu odpovídá i dodávaný hardware, USB mikrofon M-Audio Producer, se kterým je software Pro Tools M-Powered Essential pevně, jak jinak, svázán. Uživatel má k dispozici všechny běžné základní funkce systému Pro Tools, se specifikacemi uvedenými v textu následujícím. Software pracuje s 16 audio stopami, s 8 nástrojovými stopami a s 8 MIDI stopami. Nahrávat lze současně do dvou stop najednou a to pomocí zmíněného USB mikrofonu, který zároveň představuje rozhraní se dvěma audio vstupy a dvěma audio výstupy. Ty jsou k dispozici v podobě sluchátkového výstupu na těle USB mikrofonu. Software dále disponuje sbírkou efektů studiové kvality, ke kterým samozřejmě patří reverb, chorus, delay, flanger, phaser, kompresor a ekvalizér. Na každé stopě se pro tyto efekty nacházejí tři sloty insert, pro každou stopu můžeme použít až tři efekty. Stopy mají také výstupy do mixážních a efektových sběrnic. Tato verze Pro Tools M-Powered umožňuje vytvoření dvou stereo nebo čtyř mono sběrnic. Dále je k dispozici přes šedesát zvuků virtuálních hudebních nástrojů od piána po smyčce, od basy po bicí. Jejich přehrání je ale možné jen s pomocí USB MIDI klaviatury, výrobce doporučuje Keystudio 49. Součástí dodaného programu jsou také šablony a hudební smyčky, ze kterých je možné vytvořit podklady pro zpěv. Instalační DVD obsahuje přes 5,5 GB těchto souborů.

Systémové požadavky

Pro úspěšné spuštění programu jsou stanoveny následující minimální systémové požadavky: vícejádrový procesor Intel nebo AMD 1,8 GHz, paměť 1 GB, pevný disk s rychlostí 5400 RPM, DVD mechanika, nejméně 4 GB volného místa na disku, pro soubory smyček je potřeba místa více, a nakonec jeden USB port vyhrazený pro dodaný hardware. Z uvedeného vyplývá, že program spustíte nejen na stolním PC, ale i na notebooku, což ocení ti, kdo potřebují mít své pracovní nahrávací studio neustále při sobě. Zbývá dodat, že Pro Tools Vocal Studio vyžaduje operační systém Windows XP SP3 (pouze edice Professional nebo Home - Windows Media Center nejsou podporovány), nebo Windows Wista 32/64. V případě počítačů Mac je vyžadován minimálně OS X 10.5.5.

Instalace

Samotná instalace balíčku Pro Tools Vocal Studio je podmíněna několika kroky, jejichž sled je nutné dodržet. Vše potřebné se nachází na dodaném DVD. Prvním krokem je instalace ovladačů dodaného hardwaru, tedy USB mikrofonu. Po vložení DVD do mechaniky by se měla zobrazit nabídka instalačních možností, kde si vyberete konkrétní ovladač. Po spuštění procesu postupujete podle pokynů na obrazovce. Po ukončení této procedury přichází na řadu samotné Pro Tools Essential. Tuto možnost zvolíte v nabídce instalačního DVD a opět sledujete případné pokyny průvodce. Celý proces probíhá v zásadě bez asistence uživatele, pouze se musíte připravit na to, že bude vzhledem k objemu intalovaných dat poněkud delší. U minimální konfigurace počítače to může být až 25 minut. Po dokončení instalace softwaru musíte připojit hardware a teprve potom je možné spustit Pro Tools. Bez připojeného autorizovaného hradware se program nespustí. Také je nutné dodržet sled instalace; pokud nejprve nainstalujete Pro Tools a teprve pak ovladače hardware, program pravděpodobně nespustíte. Po dokončení těchto základních instalací jsou na dodávaném DVD k dispozici ještě dva bonusy, které je nutné nainstalovat samostatně. Prvním bonusem je instalace utility pro pro převod a export audiostop formátu Pro Tools rovnou do formátu mp3. Druhým doplňkem je DJ software Torq Le. Na tomoto místě bych rád ještě jednou chtěl zdůraznit dodržení minimální požadované konfigurace počítače a požadovaného sledu instalace. Pokud toto uživatel dodrží, odměnou mu bude stabilní a spolehlivý systém. Při nedodržení některého z uvedených požadavků budete mít problémy se spuštěním. Pro Tools jako profesionální nástroj jsou v tomto ohledu nekompromisní. Program Pro Tools Vocal Studio není náročný na konfiguraci počítače, ale je náročný na dodržení požadované konfigurace. Sytém je pravděpodobně nastaven tak, že než aby nastalo riziko, že nebude fungovat správně, nespustí se za nevyhovujících podmínek vůbec.

Spuštění a používání

Předpokládejme tedy, že jsme úspěšně nainstalovali ovladače hardwaru i Pro Tools, takže se můžeme pustit do práce. Před spuštěním připojíme hardware, zde tedy USB mikrofon, a ujistíme se, že připojení funguje. K tomu mimo jiné slouží také modrá LED kontrolka pod košem chránící vložku mikrofonu. Pokud se rozsvítí, propojení je v pořádku a funguje. Pak tedy můžeme kliknout na ikonu Pro Tools a začít projekt. Po načtení a otevření programu se nejprve objeví nabídkový panel tzv. rychlého startu. Zde se nabízí možnost vytvořit projekt, tzv. "session", ze záložky, vytvořit čistý nový projekt a nebo otevřít projekt už existující (který byl rozpracován dříve). Na tomto panelu pak také můžeme nastavit základní parametry projektu, tzv. "Session parameters", což je hlavně vzorkovací frekvence (44,1 a 48 kHz) a bitová hloubka (16, nebo 24 bitů) a potom také typ souborů, v jakém se budou stopy ukládat. Zde je to buď možnost typu souborů AIFF nebo WAW. Pokud si vyberete k otevření již existující projekt - session nebo vytvoříte zbrusu nový, je to celkem jasné. Pokud si vyberete k otevření projekt ze záložky, nabídnou se vám další možnosti, a sice Guitar, Misc, Music a Songwritter. Každá z těchto možností má ještě vlastní specifické podmožnosti. Oč jde? Volbou některé z těchto možností se uživateli otevírá přednastavený projekt pro to které konkrétní předpokládané využití, které vyplývá z názvu dané možnosti (např. Songwriter - skladatel písniček). V otevřeném projektu jsou už přednastaveny prázdné stopy a nastaven mixážní pult včetně efektů a ekvalizace. V komentáři k jednotlivým prázdným stopám je uvedeno, jaké audio a odkud do stopy "dostat". Pomocí těchto přednastavených projektů se zjednodušuje start vlastní práce, kdy odpadá vytváření stop, rozvržení mixážního pultu a efektů. Prostě jej stačí otevřít a je možné začít rovnou pracovat, nahrávat. Po prostudování nabízených možností mám dojem, že tato nabídka je společná všem třem softwarovým balíčkům, protože se zdá, že některé z nabízených možností předpokládají použití jiného hardware, než je u Vocal Studia dodaný USB mikrofon. Úvodní nabídku rychlého startu můžeme ovšem obejít a zavřít, načež před námi leží klasické okno programu, kde začínáme naprosto standardně pomocí “Nový soubor”, nebo “Otevřít soubor”. Předpokládejme, že jsme Pro Tools Vocal Studio spustili poprvé, vynechali jsme nabídku rychlého startu a chystáme se otevřít nový projekt - session. V takovém případě si doporučuji nejprve otevřít některou z demo skladeb, které se nacházejí ve složce Pro Tools, která se nainstalovala na disk do složky programů. Kliknete na Open session a v otevřené kartě vyhledáte příslušnou složku se soubory Pro Tools (ve složce souborů programů to bude složka označena Digidesign). Zde půjdete do složky demo souborů a některý si vyberete. Po výběru se otevře nahraný projekt - session v "plné palbě" a uživatel si může velice rychle osahat, co a jak funguje a jak se to v Pro Tools "dělá".

Potom si můžete otevřít vlastní nový projekt. V novém projektu si asi nejprve vytvoříte potřebné stopy. Buď je budete přidávat jednu po druhé podle potřeby, nebo si naráz vytvoříte všechny o kterých víte, že je budete potřebovat (maximum v této verzi PT je 16 audio stop mono nebo stereo). Kliknete na položku Track, pak na volbu New a do otevřené záložky zadáte, kolik a jaké stopy si přejete vytvořit. Pak můžeme rovnou začít nahrávat. Do Pro Tools Essential můžeme dostat audio signál následujícím způsobem. První možností je reálná nahrávka pomocí USB mikrofonu. Druhou možností je import audia přes menu File a volbu Import. Třetí možností je otevřít některou z hudebních smyček, které se spolu s Pro Tools nainstalovaly (najdeme je obdobně jako výše popsanou demo skladbu), a konečně čtvrtou možností jsou MIDI nástroje, ke kterým ale budeme potřebovat, jak jsem uvedl výše, MIDI klaviaturu. Nahrávání z mikrofonu je snadnou záležitostí. Stačí příslušnou stopu aktivovat do nahrávání – a je to. Veškerá nastavení vstupní citlivosti, příposlechu a mixáže se provádějí softwarově v ovládacím panelu USB mikrofonu. Zde se také nastavuje velikost latence. Pokud s tím nemá někdo zkušenosti, není třeba se bát. S vlastní instalací se také nastaví použitelné výchozí parametry, které je pak možné podle potřeby doladit. USB mikrofon je sám o sobě dostatečně kvalitní na to, aby se s ním dal nahrát zpěv, sbory, mluvené slovo a popřípadě také nástroje s profesionálním výsledkem. I když design mikrofonu evokuje dojem lkomembránového studiového mikrofonu, je mikrofon osazen snímací kapslí o průměru 16 mm.

Editace a mixáž

Pokud jsme nahráváním a importem nastřádali počet stop potřebný pro zamýšlený projekt, může následovat jeho zpracování. Editace a mixáž je naprosto shodná. jako u plných verzí Pro Tools, i když jsou zde některá omezení. Například v sekci efektů jsou menu prostorových efektů, ekvalizérů a kompresorů omezena pouze na základní typy, které jsou však totožné s plnými Pro Tools. I ostatní menu jsou co do nabídky skromnější, nicméně „skryty“ jsou vždy ty možnosti, které jsou mimo zamýšlený rámec tohoto balíčku. Nabídky v menu, které nejsou v této verzi aktivní, mají u sebe malou ikonku Pro Tools M-Powered. Pokud na takovou nabídku kliknete, otevře se okno s popisem dané volby a odkazem na verzi Pro Tools M-Powered.

Tyto „redukce“ byly vedeny poměrně citlivě, takže základní funkčnost systému není dotčena a při editaci nebo mixáži nahraného projektu se každý může "vyřádit" dle libosti. Hotový smíchaný projekt potom vyexportujeme pomocí funkce Bounce to disc v nabídce File jako stereo (ale i mono) soubor na hard disk ve zvoleném formátu. Bohužel u této verze odpadá dost používaná praxe nahrát výsledný mix přes externí, dejme tomu master kompresor, na dvě volné stopy zpátky do Pro Tools nebo do jiného zařízení. Je to dáno tím, že jediným zvukovým výstupem je v tomto případě pouze sluchátkový výstup na těle USB mikrofonu. V praxi to znamená, že dokud z nahraného projektu nevyrenderujeme výslednou mixáž, která je přehratelná mimo prostředí Pro Tools Vocal Studio, jsme odkázáni na poslech ve sluchátkách. Na počítači, kam jsem Vocal Studio nainstaloval pro účely tohoto testu, jsem zkoušel ve Windows nastavit ja ko primární zvukový výstup interní zvukovku počítače, avšak program toto ignoroval a dál vesele hrál pouze do sluchátek připojených k USB mikrofonu.

Řekl bych, že to je asi jediný moment, nad kterým bychom se mohli při hodnocení balíčku Vocal Studio pozastavit. Myslím, že při nahrávání i editaci a mixáži je dobré mít poslech nejen na sluchátka, ale také na externí monitory. Já jsem to nakonec vyřešil tak, že jsem si dal dohromady patřičný propojovací kabel a signál ze sluchátkového výstupu jsem si "vytáhl" do monitorů, nicméně ne každý je dostatečně fundovaný na to, aby si příslušný propojovací kabel vyrobil. Za těchto okolností se mi lepší volbou a universálnějším řešením jeví balíček Pro Tools Recording Studio, v němž je hardwarovým komponentem externí USB zvuková karta M-Audio Fast Track. Ta je totiž vybavena jak sluchátkovým výstupem, tak stereo cinch výstupy. (Připojení mikrofonu či signálu linkové úrovně je zde samozřejmostí). V případě kompilace Pro Tools Essentials KeyStudio řeší výrobci audio I/O přibalením miniaturního externího USB rozhraní s 1/8“ sluchátkovým výstupem a 1/8“ linkovým/mikrofonním vstupem.

Závěr

Způsob práce s programem Pro Tools Vocal Studio není zásadně odlišný od práce s jiným hudebním softwarem. Vlastně je to jen otázka návyků a osvojení si názvosloví jednotlivých funkcí a položek menu. Pokud někdo na Pro Tools přechází z jiného programu nebo je to jeho první nahrávací program, nemohu, než znovu vřele doporučit otevření některé z demo skladeb. Ty jsou zdrojem praktického poučení o tom, co a jak. Pokud má někdo návyky z práce s vícestopým magnetofonem, mixážním pultem a externími efekty, může se velmi brzo v Pro Tools cítit jako doma.

To mohu potvrdit na základě vlastní zkušenosti, kdy jsem se před nějakými třemi lety sám do Pro Tools pustil, přičemž jsem do té doby dělal jen s analogovými magnetofony. A jak tedy vidím balíček Pro Tools Vocal Studio? Pokud bych to měl vyjádřit krátce, pak: Pro Tools konečně doma v obýváku, na hotelovém pokoji, ve zkušebně! A nebo také: projekt zahájen doma v pokoji, dokončen v profesionálním nahrávacím studiu! Vezměte v úvahu neuvěřitelnou pořizovací cenu – a dál není o čem diskutovat. Při přemýšlení o možnostech testovaného balíčku Pro Tools Vocal Studio se mi nějak vybavila jedna historka z knížky o Jimi Hendrixovi, která mi připadá jako docela příhodná k zakončení tohoto článku. Historka se týká nahrávání skladby Purple Haze pro singl Jimi Hendrix Experience v roce 1967. Jimi Hendrix a jeho tehdejší manažer/producent Chas Chandler chtěli dosáhnout určitého vyznění této skladby a snažili se o různé efekty. Důležitý v té době, na začátku Hendrixovy kariéry, byl ale také čas strávený ve studiu. Proto pracovali tím způsobem, že ve studiu vždy něco nahráli, kopii záznamu si vzali na magnetofonovém pásku domů, tam to dokola poslouchali, promýšleli a plánovali co a jak udělat, a pak se zase, třeba jen na dvě hodiny, vrátili do studia, kde zkusili realizovat to, co si doma u Chandlera vymysleli. Tímto způsobem pak pracovali tak dlouho, dokud skladba nebyla podle jejich představ. Co si něco takového zopakovat s Pro Tools Essentials?