Emu Audity 2000

Emu Audity 2000
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
39 900,00 Kč

DRMS

Digitální rytmický modulární syntetizér

Rytmická extáze

Tak zní slogan, kterým americká firma EMU SYSTEMS charakterizuje jeden ze svých zvukových modulů. Audity 2000 není jen multitimbrální syntetizér určený převážně pro elektronickou muziku. Je výjimečný zejména svým arpeggiátorem / generátorem rytmických paternů a jako takový se ve spojení s MIDI keyboardem hodí rovněž pro živé hraní.

Pohled zvečí

Celkové provedení přístroje v 19" rackové krabici z černého plechu o výšce 1U je robustní a působí solidním dojmem. Na modrém plastovém čelním panelu naleznete zelený podsvícený display s 2 x 24 znaky. Vlevo od displeje se nachází sluchátkový výstup a regulátor celkové hlasitosti. Dále pak 4 potenciometry sloužící k rychlé „real-time“ editaci různých parametrů ovlivňujících zvuk určitého presetu, případně parametry arperggiátoru. Tyto potenciometry jsou programovatelné a dokážou vysílat data MIDI kontrolerů. Tlačítko vlevo nahoře slouží k cyklickému přepínání tří předvolených čtveřic parametrů, které mají být zmíněnými čtyřmi potenciometry ovlivňovány.

Vpravo od displeje najdete následující tlačítka: MASTER (zavede vás do sekce s globálními parametry Audity 2000, jako je celkové ladění, nastavení MIDI parametrů a globálních parametrů efektových procesorů), EDIT (slouží k samotné editaci zvukových presetů), dále 2 šipky sloužící k pohybu v paremetrech menu. Ve spodní řadě jsou pak tlačítka CLOCK (nastavení parametru Master Tempo pro pro řízení tempa arpeggiátoru, LFO a generátorů obálky), ARP (pro nastavení parametrů arpeggiátoru), SAVE/COPY (pro ukládání nebo kopírování presetů, layerů, patchcordů nebo paternůení arpeggiátoru) a konečně HOME/ENTER (slouží k potvrzení kopírovací operace, popř. k umístění kurzoru do výchozí polohy - tedy do levého dolního rohu displaye). Zcela vpravo je pak nekonečné kolečko sloužící k editaci parametrů a vedle něj síťový vypínač.

Vzadu najdeme konektor pro síťový napájecí kabel (automatická volby napětí 110/220 V), dále standardní trojici MIDI konektorů (In/Out/Thru) a 3 páry výstupních konektorů (MAIN, SUB1 a SUB 2) v provedení 1/4" jack. MAIN představuje hlavní výstupní pár. Do pomocných výstupů SUB1 a SUB2 lze jednak nasměrovat přehrávané presety, ale také lze tyto 2 páry použít pro smyčku s externím efektovým procesorem (zasuneme-li do těchto výstupů stereo jack, pak špička slouží jako send a prstýnek jako return - zvuk naefektovaný externím procesorem je pak po návratu do Audity nasměrován do výstupního páru MAIN). Přítomen je také digitální výstup ve formátu S/PDIF (CINCH), který duplikuje analogový výstupní pár MAIN. Digitální výstup podporuje pouze vzorkování 44,1 kHz a lze ho softwarově přepnout též do protokolu AES/EBU.

Ovládání

Ovládání přístroje je velmi přehledné a logické. Základní úroveň menu je znázorněna na obr. 2. Kurzorovými šipkami cestujeme po jednotlivých parametrech (aktuální je podtržený) a kolečkem měníme jejich hodnotu. Základní úroveň menu představuje zároveň nastavení pro multitimbrální operace - v levém horním rohu přepínáme mezi 16 MIDI kanály a pro každý z nich zvolíme určitý preset a nastavíme jeho hlasitost, panoramu a status arpeggiátoru (obr. 2).

Stiskem některého z tlačítek MASTER, EDIT, CLOCK nebo ARP se vnoříme do příslušného submenu, což indikuje červená LEDka, která se rozsvítí vedle tlačítka (jsme-li v základní úrovni, žádná LEDka nesvítí). Výjimkou je LEDka u tlačítka CLOCK, která bliká v rytmu nastaveného MIDI tempa.

Zvuk

Začneme tím, čím se Audity odlišuje od řady „běžných“ zvukových modulů. Hledáte-li klasické zvuky typu klavír, dechy, smyčče nebo kytary, budete se muset poohlédnout jinde. Audity 2000 obsahuje výhradně moderní elektronické zvuky. Ani jeden klasický nástroj tu nenajdete!

Zvukových presetů je celkem 896 a jsou uspořádány v sedmi bankách po 128 presetech. Banky 0 a 1 obsahují uživatelské presety, které lze přepsat. Banky 2 až 6 jsou naplněny 640 továrními ROM presety. Nové zvuky lze vyrábět např. úpravou továrních presetů a jejich uložením do některé z pozic v bankách 0 nebo 1. Uživatelské banky 0 a 1 jsou přitom kopií továrních banek 5 a 6, takže je můžete vesele přepsat, aniž byste přišli o některý z původních zvuků. Na každý MIDI kanál lze přiřadit 1 preset - celkem tedy můžete v multitimbrálním režimu používat 16 různých presetů. Současně může hrát až 32 hlasů (s novým interním softwarem Audity 2.0 až 64 hlasů - viz konec testu).

Zvuky jsou třípísmenkovou předponou rozdělěny do několika základních kategorií: arp (zpravidla krátké zvuky, sloužící ke hře s využitím arpeggiátoru, je jich zde přes 40), raw (přes 40 syntetických zvuků - pro tuto skupinu se mi nepodařilo vymyslet společného jmenovatele), led (cca 40 převážně sólových zvuků), syn (komplexní, zpravidla složené zvuky, harmonicky bohaté), lfo (přes 10 zvuků, předvádějících krajní možnosti využití oscilátorů), seq (několik krátkých zvuků, podobné jako skupina arp), hit (několik house/techno hitů), cmp (převážně „synťákové“ zvuky, je jich přes 30), org (pouze 2 zvuky charakteru organ), edg (skoro 60 převážně „zvonivých“ zvuků s širokým harmonickým spektrem), bas (cca 80 elektronických basových zvuků, všechny zní opravdu výtečně), nse (přes 20 „noise“ zvuků s ruchovým či šumovým charakterem), wal (více než 30 poměrně hustých zvukových stěn), pad (přes 70 padů nejrůznějšího charakteru), vox (téměř 30 hlasů - nikoliv však klasických), bel (cca 20 rozličných elektronických zvonů), sfx (přes 25 zvukových efektů, převážně sci-fi charakteru), scr (asi 10 „skrečových“ zvuků), prc (přes 20 sad elektronických, akustických i zajímavých perkusivních bicích nástrojů).

Zvuk samotný je skvělý - živý a velmi hutný s dostatkem nejhlubších basů i nejvyšších výšek (20 Hz - 20 kHz, 18 bitové D/A převodníky). Najdete zde různé „bzučáky“, pulzující a bublavé zvuky, „přelévající se“ zvukové stěny, klasické analogáče (Mini Moog, Memory Moog, Oberhaim Matrix, Prophet VS), měkké i tvrdé basové zvuky, modulační efekty, robotické ruchy..., prostě téměř všechno, co je potřeba pro žánry, jako ambient, house, dance, trance, techno, EBM nebo pro experimentální elektronickou hudbu. Mám-li být konkrétnější, při testování Audity se mi vybavoval zvuk celé řady elektronických kapel: od Kraftwerk přes Juno Reactor až po Front 242, Prodigy nebo Scooter...

Nestačí-li vám tovární zvuky, začněte kroutit editačními potenciometry a rázem vytvoříte nové barvy, které můžete uložit jako uživatelské presety. Možnosti jsou opravdu dalekosáhlé! Změny modulačních potenciometrů lze v reálném čase nahrávat (a posléze také přehrávat) s použitím MIDI sequenceru. Taktéž továrně předvolené čtveřice parametrů lze libovolně přeprogramovat a pomocí „real-time“ potenciometrů tak ovládat najednou jakékoliv čtyři parametry příslušného presetu.

Architektura presetu

Audity 2000 vychází ze zavedené architektury modulů E-MU. Základem přístroje je paměť ROM o velikosti 16 MB, která obsahuje celkem 288 vzorků neboli Instrumentů. Více než polovina z nich jsou pak vzorky bicích či perkusivních nástrojů. Audity může být rozšířen pomocí tzv. XTREME modulu o dalších 16 MB vzorků (viz. dále). Popisovat na tomto místě všechny zvukové parametry by bylo neúčelné (od toho je konec konců manuál), takže jen velmi stručně:

Tlačítkem EDIT se vnoříme do submenu, které slouží k editaci parametrů presetu. Každý preset se skládá ze 4 vrstev (Layers). Základem každé z vrstev je Instrument, který je po prohnání přes Z-Plane filtr a přes digitálně řízený zesilovač nasměrován do jednoho ze tří párů výstupních konektorů. Každé ze 4 vrstev lze přiřadit určitou zónu klaviatury. Spojitým prolínáním klávesových zón je možné vytvořit velmi zajímavé komplexní zvukové barvy presetu.

Samostatnou kapitolou Audity 2000 jsou filtry. Na výběr je zde 50 filtrů různých typů (horní dolní či pásmové propusti, peak/notch filtry, formantové filtry), různých řádů a strmostí. Za zmínkuj stojí strmé 12pólové (!) filtry. U všech typů filtrů lze editovat frekvenci, jakost, a šestisegmentovou obálku (zpravidla řídí průběh přelaďování frekvence filtru v čase).

Rozsáhlé modulační možnosti (tedy ovlivňování určitých parametrů presetu parametry jinými) zajišťuje matrice zvaná PatchCord (jakési virtuální propojovací konektorové pole). Každá ze 4 vrstev presetu má svůj vlastní PatchCord s možností nadefinování 24 dvojic parametrů: ovládající (tj. modulační zdroj) -> ovládaný (tj. modulační destinace), včetně nastavení intenzity této modulace. Možnosti jsou obrovské a téměř kterýkoliv z parametrů lze ovládat jakýmkoliv jiným.

Arpeggiátor - srdce Audity

Jestliže se Audity liší od běžných syntetizérů svým plastickým (téměř trojrozměrným) zvukem, pak za symbolický čtvrtý rozměr jeho možností lze označit právě arpeggiátor, který při aplikaci na bicí sadu slouží zároveň jako generátor rytmů. Arpeggiátor pracuje buď v klasickém režimu, kdy při stisku akordu na připojené MIDI klaviatuře generuje jeho rozklad, přičemž o pořadí přehrávaných tónů rozhoduje např. pořadí stisku jednotlivých kláves, výška jednotlivých tónů, náhodné pořadí apod. - celkem 7 režimů určujících pořadí not v arpeggiu. Poslední, osmý režim arpeggiátoru, má název Patern. Patern představuje určitou předvolenou melodickou nebo rytmickou sekvenci, kterou lze přehrávat stiskem a podržením jediné MIDI klávesy. Výška tónu stisknuté MIDI klávesy přitom řídí transpozici určitého opakujícího se paternu (princip známý ze samohrajek nebo také z Interactive Phrase Synthesizeru v sequenceru Cubase). Paternů je celkem 300 (3 banky po 100 paternech). Banky 1 a 2 obsahují tovární paterny a banka 0 nabízí 100 uživatelských paternů (je to zároveň kopie tovární banky 1), které lze editovat a přepisovat. Paterny jsou velmi slušné - od různých charakteristických techno „vyhrávek“, přes basové linky až po zajímavé „šamanské” rytmy.

Tempo arpeggiátoru lze nastavit v Menu CLOCK. Rozmezí je 1 - 300 bpm nebo „MIDI Clock“, kdy je tempo arpeggiátoru odvozeno od MIDI hodin vysílaných sekvencerem (tak lze arpeggiátor perfektně synchronizovat s vaší MIDI aranží). Ostatní parametry arpeggiátoru lze nalézt v menu pod tlačítkem ARP. Zde můžete nastavit jeden z výše zmíněných režimů, délku jednotlivých not arpeggia nebo paternu, rychlost přehrávání paternu vůči MIDI hodinám (1:2, 1:1, 2:1), jeho synchronizaci a mnoho dalších parametrů. Rovněž zde můžete editovat či vytvářet uživatelské paterny (pro každý z 32 kroků paternu naprogramujete výšku tónu, jeho dynamiku a délku).

Všechny výše popsané vlastnosti se týkaly tzv. Master arpeggiátoru, který představuje jakousi globální definici pro nastavení vlastních arpegiátorů v Audity 2000 (bude vysvětleno dále).

Nyní je třeba objasnit funkci arpeggiátorů při multitimbrálním režimu. Na každém z 16 MIDI kanálů můžeme aktivovat jeden arpeggiátor. Aktivujeme ho tím, že v základním okně menu (obr. 2) nastavíme na určitém MIDI kanálu Arp : M (M jako Master arpeggiátor). Na preset přiřazený na tomto MIDI kanálu pak bude aplikován arpeggiátor, který se nastaví shodně s parametry definovanými v Master arpeggiátoru. Kdyby byl na více MIDI kanálech status arpeggiátoru Arp : M, pak by všechny presety na těchto kanálech sdílely buď jediný patern nastavený v menu ARP, popř. jediný režim rozkladu akordů (např. rozklad v pořadí podle výšky stisknutých kláves). Rozdělíme-li MIDI klaviaturu tak, aby její různé zóny vysílaly na různých MIDI kanálech, můžeme ovládat více (maximálně všech 16) arpeggiátorů najednou (pokud to se svými 10 prsty dokážete).

MIDI kanály, v jejichž nastavení je Arp : Off, mají arpeggiátor vypnutý a hrají „normálně“. Na kanály, u nichž je status Arp : P, není aplikováno nastavení z Master arpeggiátoru, nýbrž nastavení z tzv. Preset arpeggiátoru. Teprve teď může vyniknout pravá síla arpeggiátorů Audity: každý z 896 zvukových presetů má v sobě totiž nadefinováno své vlastní nastavení arpeggiátoru - tedy svůj Preset arpeggiátor. Toto nastavení je uloženo spolu s presetem a je přístupné v menu EDIT. Tovární presety mají své pevné nastavení arpeggiátoru a u uživatelských presetů lze samozřejmě editovat (kromě zvukových parametrů) také parametry Preset arpeggiátoru. Jeho základem může být jeden ze 300 zmíněných paternů, popř. nějaký z výše popsaných režimů rozkladů akordů (v podstatě je nastavování parametrů Preset arpeggiátoru obdobné s nastavováním výše popsaných parametrů Master arpeggiátoru). Když vás některý patern omrzí, můžete ho pomocí modulačních potenciometrů modifikovat. Stačí pomocí tlačítka v levém horním rohu přepnout ovládání čtveřice potenciometrů do režimu, kdy nemodulují zvuk, nýbrž parametry Preset arpeggiátoru nebo Master arpeggiátoru.

Audity umí arpeggiované sekvence vysílat přes MIDI Out konektor. Tak lze arpeggia nahrát do MIDI sekvenceru a později je (samozřejmě již s vypnutým arpeggiátorem) přehrávat. Stejně je možné arpeggiátorem Audity řídit jiný zvukový modul, syntetizér nebo bicí modul. Možnosti jsou všestranné.

Efektová sekce

Audity 2000 obsahuje dvě stereofonní 24bitové efektové jednotky A a B, společné pro celý modul. Sekce A nabízí 44 efektových různých algoritmů typu hall / room a jednotka B 32 vesměs modulačních efektů typu chorus / flanger / delay / panning / vibrato / distortion... Můžete použít jeden efekt z jednotky A a jeden efekt z jednotky B. Efektové parametry jsou přístupné v menu pod tlačítkem MASTER. U každého z algoritmů lze nastavit ještě několik dalších parametrů (u hallů např. Decay a HF Damping).

Nepracujeme-li v multitimbrálním režimu, lze konkrétní efekty (jeden typu A a druhý typu B) přiřadit k jednotlivým presetům v menu EDIT. S přepínáním presetů se mění i příslušné efekty k presetu přiřazené. V tomto režimu však nemůže hrát více různých presetů najednou. Při práci v multitimbrálním režimu je nastavení efektů A a B globální pro celý modul (v menu MASTER) a v rámci presetů už pak žádné parametry nelze nastavit.

Výsup z efektových jednotek je směrován pouze na výstupní pár konektorů MAIN. Vstupem pro interní efektové jednotky však může být i efektový send z presetů, které jsou nasměrovány do výstupů SUB 1 nebo SUB 2 (potom může být na výstupních párech SUB nenaefektovaný zvuk a na páru MAIN samotný efekt).

Kvalita efektů je celkem slušná, až na hally, které trošku (víc) šumí. To se však týkalo testovaného přístroje s verzí software Audity 1.0. U současné verze 2.0 jsou podle tvrzení E-MU i podle některých internetových zdrojů hally zcela předělány a jsou prý „naprosto skvělé” a s dřívějšími hally neporovnatelné. Nezbývá než věřit.

Audity software 2.0

Interní software modulu Audity 2000 je možné aktualizovat. U modulu Proteus 2000 si například můžete software zdarma stáhnout z Internetu a pomocí speciální aplikace OS downloader nahrát z počítače přes MIDI interface do modulu. U Audity není software volně přístupný a prodává se ve formě updatu z verze 1.0 na verzi 2.0. Ačkoliv se v USA již od poloviny roku 1998 dodává Audity s interním softwarem 2.0, já jsem dostal k tesování bohužel přístroj s verzí software 1.0 (zřejmě starší kousek, který ležel nějakou dobu na skladě), a tudíž jsem byl o některé možnosti Audity ochuzen. Koupíte-li si nyní Audity 2000, měli byste obdržet verzi se softwarem Audity 2.0 (verze se zobrazí na displeji při zapnutí modulu), který vám na rozdíl od výše popsaného přístroje přinese následující výhody:

64hlasá polyfonie (místo 32hlasé polyfonie), dalších 256 uživatelských presetů (celkem tedy 512 uživatelských a 640 továrních presetů), lepší navigace při vybírání zvuků (v menu lze listovat nejen podle čísel presetu, ale i podle skupin arp, pad, syn, bas...), možnost vytvořit až 16 multimbrálních nastavení (dříve pouze 1 multisetup příslušející základní úrovni menu), delay může být synchronizován s MIDI hodinami, 9 nových průběhů pro LFO oscilátory (dříve 6 průběhů, nyní celkem 17), 12 tabulek s uživatelským laděním a 12 s továrním laděním, funkce Random Preset (náhodné změny parametrů pro vytváření zajímavých nových zvuků), vylepšený algoritmus pro hally, nové paterny pro arpeggiátory, možnost rozšíření o banku EXTREME ROM (zásuvná paměť s dalšími 16 MB vzorků) a několik dalších drobnějších změn. Takže celkově dost podstatný rozdíl!

Verdikt

Adity 2000 je zvukový chamaleon, který vám přinese zvuky dříve neslyšené. Je vhodný pro všechny elektronické a experimentální žánry. Stávajících 16 MB lze rozšířit pomocí další 16 MB přídavné paměti s názvem XTREME ROM. Ta obsahuje vzorky (celkem 924) a presety (těch je 256) ze dvou dalších modulů: E-MU Orbit a E-MU Planet Phatt. Tím se částečně řeší problém s nedostatkem „klasických” vzorků. Pole využitelnosti nástroje se přidání XTREME ROM rozšiřuje na žánry dance, trip-hop, hip-hop, acid jazz a jiné. Cenu XTREME ROM jsem v ceníku nenašel, ale odhaduji jí na max. 9.000 Kč vč. DPH. Porovnáte-li jí s cenou modulů Orbit a Planet Phatt (každý 28.900 Kč), celkem se to vyplatí.

Zvuk je výborný, arpeggiátor také. Prográmky typu ReBirth se vedle Audity 2000 stávají dětskou hračkou. MIDI implementace je rozsáhlá (např. MIDI System Exclusive specifikace není ani součástí manuálu a lze jí stáhnout v podobě 42stránkového pdf dokumentu z WWW stránek E-MU). Výborný je taky digitální výstup.

Cena je maličko vyšší než u Protea 2000, ale vzhledem k možnostem nástroje odpovídající. Četl jsem několik dalších recenzí na Internetu a majitelé označovali zvuk Audity jako srovnatelný (ne-li lepší) s nástroji AN1X, Nord Lead a JP8000 - bohužel nemám možnost srovnání.

Vytknout lze pár nedostatků. Slabší reverby (což je odstraněno ve verzi software 2.0), rozložení bicích sad po klaviatuře nelze editovat, pouze anglický manuál (nevylučuju, že český manuál existuje, ale při testování jsem ho nedostal - nicméně lepší skvělý anglický manuál než nepřesně přeložený český).

Shrnuto a podtrženo: Audity 2000 je výjimečný nástroj pro 21. století a netradiční doplněk vaší MIDI sestavy. Neváhejte a běžte si ho do firmy Praha Music vyzkoušet!

Zajímavé odkazy na internetu: