Phonic MR 2443 (USA/Hong Kong)

Velké parametry v malém
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
30 890,00 Kč

V poměrně krátkém časovém rozmezí se na stránkách MUSIC STORE opět setkáváme s novým výrobkem firmy PHONIC. Dnes máme před sebou mixážní zařízení nesoucí označení MR 2443. Jedná se o plně vybavený šestnáctikanálový pult, u kterého se výrobci podařilo veškerou elektroniku vměstnat do skromného prostoru. Jde tedy o kompaktní mixážní pult v pravém slova smyslu, který však nabízí a umí to, co bychom očekávali od pultů mnohem větších rozměrů.

Konstrukce

Mixážní pult MR 2443 je mechanicky proveden tak, že umožňuje klasický provoz v poloze „naležato“, tedy na stole, ale díky jeho rozměrům je možné nainstalovat ho též do racku. K tomu účelu jsou v příslušenství dodávány potřebné lišty, které snadno namontujeme na boky pultu. Dříve než tak učiníme, je ovšem nutné provést ještě jednu úpravu. Pro montáž do racku je nejprve potřeba povolit příslušné stavěcí šrouby a celou sekci s připojovacími konektory překlopit na spodní (zadní) stranu pultu. Po následné instalaci do racku máme vpředu všechny ovládací prvky, vzadu pak veškerá přípojná místa a bohužel také síťový vypínač a spínače fantomového napájení. Celá popsaná procedura je srozumitelně vyobrazena v přiloženém manuálu a určitě nebude nikomu dělat problémy.

Výbava kanálů

Hovoříme-li o připojovacích místech, povíme si rovnou, co všechno lze k pultu připojit. V prvé řadě je každý z šestnácti monokanálů vybaven konektorem XLR pro připojení mikrofonu, symetrickým linkovým vstupem(l/4“ jack), vstupem INSERT pro zařazení externího procesoru do signálové cesty a výstupem DIRECT OUT pro přímý výstup z kanálu do stopy nahrávacího zařízení, obojí opět na konektorech l/4“ jack. Mimo to v připojovací sekci nalezneme čtyři stereonávraty z externího procesoru (AUX RTN), čtyři přímé výstupy z podskupin pultu (GROUP), inzertní body pro podskupinu l a 2 (GROUP INSERT), stereovýstup pro kontrolní(režijní) poslech (CTRL RM OUT) a šest výstupů do externího procesoru (AUX SEND), vše na konektorech l/4“ jack. Dále je přípojná sekce vybavena RCA konektory pro výstup (2T REC) do stereorekordéru jako je kazetový magnetofon, DAT magnetofon, minidisk apod. K tomu samozřejmě patří konektory pro zpětný návrat z takového rekordéru (2T RTN), ale sem můžeme také případně připojit i CD přehrávač. Poslední přípojná místa o kterých jsme ještě nemluvili jsou na konektorech XLR a jde o hlavní stereovýstup z pultu (MAIN) a výstup MONO. V připojovací sekci je pak ještě umístěn konektor pro připojení napájecího zdroje(součást dodávky) a dále pak také už zmiňované spínače fantomového napájení pro každý kanál.

Směrování a zpracování signálu

Na kterýkoliv z šestnácti monokanálů můžeme připojit buď mikrofon nebo linkový zdroj. Pokud použijeme kondenzátorový mikrofon, zapneme pro příslušný kanál fantomové napájení. K nastavení vstupní citlivosti je určen klasický otočný potenciometr GAIN, který je na kanálech l-8 doplněn přepínačem linkové nebo mikrofonní úrovně. Další v řadě je pak třípásmový parametrický ekvalizér jehož výšky jsou pevně nastaveny na l2 kHz se zdvihem nebo útlumem +/- l5 dB. Středy mají rovněž zdvih/útlum +/- l5 dB se stavitelným parametrem od lOOHz do 8 kHz. Basy jsou nastaveny konstantně na 8O Hz, opět v rozsahu +/- l5 dB. Sekce ekvalizéru je ještě doplněna LOW CUT filtrem, kterým můžeme potlačit spodní frekvence od 75 Hz s útlumem l8 dB na oktávu. To využijeme hlavně při živém ozvučování k eliminaci hluku a ruchu na pódiu, který snímají „vyjeté“ mikrofony. V některých případech tento filtr můžeme využít k potlačení tzv. proximity efektu (nárůst úrovně na spodních frekvencích) při snímání zdrojů signálu z blízka.

Po ekvalizéru následuje sekce se čtyřmi otočnými ovladači AUX. Odtud signál odesíláme přes výstupy AUX SEND do externího procesoru. Ovladače l a 2 mají přepínání PRE/POST, kdy je úroveň odesílaného signálu ovlivněna polohou kanálového faderu nebo ne. Ovladače 3 a 4 jsou pevně nastaveny v režimu POST, tedy za faderem. Zde ještě nalezneme přepínač, kterým můžeme signál z auxů 3 a 4 odeslat na výstupy AUX SEND 3,4 nebo 5,6. Všechny auxy jsou zařazeny za ekvalizérem, tudíž na signály odesílané touto cestou má vliv nastavení korekcí.

Pod sekcí auxů je umístěn potenciometr panorámy a následuje 6O mm dlouhý tahový potenciometr alias fader. Ten je doplněn tlačítky ON pro zapnutí/vypnutí kanálu a dále tlačítka pro směrování signálu buď přímo do hlavního stereovýstupu L,R nebo do některé ze čtyř podskupin. Pod těmito tlačítky jsou instalovány dvě LED diody. První, označená PEAK, signalizuje vstupní úroveň na prahu přebuzení a druhá přítonmost signálu na úrovni –2O dB a nebo signalizuje zařazení funkce poslechu před faderem (PFL). Tím bychom mohli popis monokanálů ukončit ale je tu ještě jedna drobnost o které je třeba se zmínit. Kanály l a 2 jsou vybaveny funkcí M-S. Podrobným popisem této funkce jsem se zabýval při popisu mixážního pultu Phonic MM-l8O5X v letošním březnovém čísle na které tímto případné zájemce odkazuji a dnes jen stručně. Funkci M-S, kterou firma PHONIC do svých malých mixážních pultů implantuje, prakticky využijeme pouze při nahrávání,respektivě při míchání nahraného materiálu. Jedná se o speciální mikrofonní techniku , kde jde o o vytváření stereosignálu tak, že je signálový zdroj snímán současně dvěma mikrofony umístěnými těsně u sebe a výsledný stereosignál získáme tak, že ke středovému mikrofonu M (kardioidní charakteristika) přičteme v levém kanálu signál z druhého mikrofonu S (osmičková charakteristika) a tentýž signál v pravém kanálu naopak od středového mikrofonu odečteme. Pokud na pultu funkci M-S navolíme, do kanálu l přivedeme signál z mikrofonu M a do kanálu 2 signál z mikrofonu S. Ostatní už zařídí aktivovaná funkce M-S. V tomto režimu si můžeme přepnout LED indikátory na mixu tak, že levý pak ukazuje úroveň signálu M a pravý úroveň signálu S. Tolik tedy monokanály.

Jakýkoliv signál potom samozřejmě odchází do master sekce a to buď přímo na hlavní stereovýstup L,R nebo přes některou ze čtyř podskupin. Celkovou úroveň smíchaného signálu na hlavních výstupech MAIN L,R řídí hlavní stereofader. Vedle toho máme k dispozici režijní výstup CTRL RM jehož úroveň řídí otočný potenciometr, kterým zároveň ovládáme hlasitost ve sluchátkách. Samostatným otočným potenciometrem MONO ovládáme úroveň sumárního signálu na monovýstupu. Master sekci dále doplňuje šest otočných potenciometrů AUX SEND pro řízení výstupní úrovně signálu odesílaného ke zpracování do externího procesoru. Zde máme k dispozici tlačítka pro poslech signálu za faderem, kdy po jejich aktivaci signál posloucháme ve sluchátkách nebo na výstupech CTRL RM. Pro řízení úrovně a směrování signálu při návratu z procesoru máme v master sekci k dispozici čtyři potenciometry doplněné tlačítky pro směrování do podskupin l-4 nebo do hlavního stereovýstupu L,R. Pro monitorování těchto signálů je určeno tlačítko funkce PFL, kdy signál kontrolujeme opět ve sluchátkách nebo na výstupech CTRL RM. Poslední otočný potenciometr v master sekci, označený 2T RTN, řídí úroveň signálu z připojeného stereopřístroje a tento signál můžeme pomocí tlačítek směrovat na hlavní stereovýstup L,R a nebo na výstupy CTRL RM. Zbytek master sekce pak už tvoří nezbytné indikátory výstupní úrovně tvořené sloupci LED diod, doplněné dvěma LED, z nichž jedna indikuje připojení k síti a druhá aktivaci funkce PFL. Pro práci ve špatných světelných podmínkách je na pultu konektor pro připojení lampičky (l2 V).

Ohodnocení

Z výše popsaného je zřejmé, že tento šestnáctikanálový mixážní pult plně vyhoví v běžném zvukařském životě a uživateli poslouží ve všech situacích, které připadají v úvahu při menších ozvučovacích akcích, ať už půjde o mobilní, nebo pevné instalace. Osobně bych v této „váhové“ kategorii vyzdvihl počet kanálů, se kterými je už možné „něco dělat“ a rovněž pak přímé výstupy z jednotlivých kanálů, které umožňují nahrávání do šestnáctistopého záznamového zařízení, což významně zvyšuje variabilitu tohoto pultu. Ne nepodstatné jsou také technické parametry, které jsou v této cenové skupině na velmi slušné úrovni, včetně minimálního vlastního šumu. Mix je doplněn dobře zpracovaným manuálem, který navíc obsahuje užitečné rady k propojování audiořetězce, včetně popisu druhů mikrofonů a vysvětlení různých technických pojmů a termínů, se kterými se zcela určitě každý setká při práci s jakýmkoliv zvukovým zařízením.

A úplně na konec? Myslím si, že peníze případně vydané za toto zařízení budou velmi dobrou investicí.