Korg Toneworks AX10 G/B

Vstříc uživateli
Distributor: 
Cena: 
Ceny v textu

Gitarové procesory Korg Toneworks série AX majú za sebou už 10 úspešných rokov. Z typového označenia AX 10 vyplýva, že sa jedná o pokračovateľa predchodcov AX1500G, AX100G a ešte predtým AX1G/B.

Výrobca sa sústredil na to najdôležitejšie. To znamená, že sa tu nestretneme s vymoženosťami ako sú Sampler, Phrase trainer, Drum Patterns, nastaviteľná simulácia reproduktorov, Manual Mode a iné. Namiesto toho sa výrobca sústredil na jednoduché a intuitívne ovládanie. Základom všetkých AX zvukov je technológia REMS (Resonant structure and Electronic circuit Modeling System), ktorá digitálne simuluje vplyvy pôsobiace pri vytváraní zvuku.

Konštrukcia

Konštrukcia a dizajn basového i gitarového modelu je takmer totožný. S výnimkou spodného plechu sa zariadenie skladá z umelej hmoty, ktorého skrutkované farebné boky nielen dobre vyzerajú, ale aj spevňujú konštrukciu. Na spodku sa nachádza 5 gumových plôšok zabezpečujúcich dostatočnú stabilitu a skrinka pre 4 tužkové batérie. S použitím alkalickými batérií sľubuje výrobca približne 18 h prevádzky. Na čelnej strane sú všetky I/O: Napájanie, vstup s vysokou a nízkou impedanciou a stereo výstup pre sluchátka, mix alebo zosilňovač. Konektory žiaľ nie sú mechanicky spojené s obalom, čím všetka záťaž zostáva na cínových spojoch a vodiacich častiach platiny. Okrem iného sa tu nachádza aj malým skrutkovačom dostupný trimer. Ovládanie je rozdelené na časti zodpovedajúce priebehu signálu: Pre FX/ Tuner (ladička), Amp Type (typ simulovaného zosilňovača), Modulation, Ambience (efekty) a Master/ Pedal. Ovládače Gain (úroveň skreslenia), Treble, Middle, Bass a Volume/ Noise Reduction (potláčanie šumu) patria do časti Amp Type. Dvojčíslicový displej informuje o čísle zvoleného programu, hodnotách jednotlivých parametrov, popise tónov (ladička) a stave batérie. Pomocou dvoch prepínačov (určených na ovládanie nohou) je možné prepínať zvukové programy a aktivovať ladičku. Zabudovaný Expression-pedal ovláda cez fotočlánok vždy jeden efekt z Modulation, alebo Ambience skupiny. Pomocou integrovaného tlačidla je možné zapínať i vypínať priradené efektové moduly.

Moduly a efekty

Tri Pre FX typy (efekty obvykle zapojené medzi gitaru a zosilňovač) a po jedenásť Amp-modelov, Modulation a Ambience efektov patrí do výbavy ktorou disponujú oba procesory. Vždy zapnutý Amp Type modul sa dá prevádzkovať s jedným efektom každého z troch ostatných modulov. Efekty sa dajú ovládať Expression-pedalom (ďalej len EP).

Pre-FX (AX10G): Pred simuláciou zosilňovača sa nachádza Compressor s nastavovateľnou intenzitou (Ratio/ Level, 0-30), ktorý pracuje veľmi čisto a umožňuje aj intenzívne kompresorové efekty. Wah, veľmi vydarená Simulácia legendárneho Vox V847, sa dá ovládať výlučne cez EP. Auto Wah je spúšťaný znením strún a je automaticky nasadzovaný, keď je pedál neaktívny alebo používaný na ovládanie celkovej hlasitosti. Hodnoty od 0 - 15 vytvárajú klesajúci Sweep, známy stúpajúci Sweep hodnoty16-30 (wah). Acoustic simuluje zvuk akustickej gitary (Tone 0- 30). Tu netreba očakávať žiadne zázraky, ale vďaka jemnému kompresoru znie i táto simulácia prijateľne.

Pre FX (AX10B): Prvý efekt AX10B je rovnaký ako pri AX10G. Distortion je basový skresľovač a poskytuje jemné aj brutálne skreslené zvuky. I pri najväčšom skreslení ostáva zvuk zrozumiteľný. Octave pridáva k pôvodnému signálu signál podladený o oktávu.

Zosilňovače

Amp Type (AX10G):

Tu sa nachádza simulácia priameho vstupu (D.I.), 1 Fuzz a 9 simulácií známych zosilňovačov. Tam kde to má zmysel, je automaticky zapnutý Speaker simulator, ktorý sa pre linkovú prevádzku (nahrávanie) dá zintenzívniť tlačidlom Amp/Line.

EQ simuluje zvuk gitary pripojenej do mixu priamo cez D.I.. Keďže sa tu jedná o čisté zvuky, nemá ovládač Gain žiaden vplyv, zatiaľ čo ovládače EQ a Volume ho výrazne ovplyvňujú. Boutique Clean poskytuje neskreslený, teplý zvuk lampového zosilňovača. Black 212 je synonymom pre starý dobrý Twin a poskytuje od brilantného až po sýty, harmonický crunch. Dosahuje pomerne skoro elektrónkové nasýtenie. Približne pri hodnote Gain 9 začína jemne skresľovať. Tweed 410 je smerovaný viac do blues, znie omnoho tučnejšie a teplejšie ako Black 212 a takisto skôr začína skresľovať. AC 15, malý Vox, je stredovejší ako Tweed 410, zvuk je menej široký no viac prierazný. Pri skreslení sa správa podobne, no pri vysokých hodnotách gainu predsa ešte trochu viac pritvrdí. Guľatejšie a aj otvorenejšie znie AC30TB s klasickým Treble Boostom. S UK70’s, 100 W zosilňovačom Marshall z roku 1969 to začína byť naozaj sila. Tu sa dajú zreteľne vnímať simulované 4x12 boxy. Aj tu sú ešte možné čisté zvuky a jemný crunch, pri vyššej úrovni Gain dostávame pekne teplučké skreslenie s poriadnym tlakom, vhodné najmä pre hardrock. UK’s zastupuje Marshall Master Volume skorých 80. rokov. Tu už je koniec s jemnými čistými zvukmi, pri vysokých hodnotách Gainu získavame High-Gain-Lead skreslenia s dlhým sustainom. Tu sa nevyhneme rôznym rušivým zvukom - Noise Reduction je vypnutá. UK modern je simulácia moderného britského High-gain zosilňovača. Plné basy a agresívne no nie príliš rušivé výšky, dobrá schopnosť sa presadiť a množstvo skreslenia a sustainu. Recto obohacuje ponuku zvukov o Boogie top: v nižších frekvenciách hutný a pri vyšších tvrdý a prierazný s pevnými vyššími stredmi. Fuzz evokuje spomienky na časy dávno minulé.

Simulácie zosilňovačov a príslušných reproduktorov sú veľmi vydarené. Na tomto mieste treba pripomenúť, že 3-pásmový EQ umožňuje výrazné úpravy jednotlivých zvukov. Štyri posledné simulácie síce vytvárajú šum, no ten sa dá odstrániť použitím Noise Reduction.

Amp Type (AX10B)

I pri basgitarovom procesore nájdeme simuláciu priameho vstupu a 10 simulovaných modelov basových zosilňovačov. Potenciometrom Mid Fc/ Gain nastavujeme podľa zvoleného modelu buď zvýraznenú stredovú frekvenciu alebo úroveň skreslenia. Valve je simuláciou elektrónkového zosilňovača s pridanými veľmi nízkymi frekvenciami. Znie veľmi mäkko a teplo- presne ako elektrónka. Valve2 je totožný s Valve no frekvenčne viac posunutý do stredov. Classic symbolizuje zvuk 60. rokov. Scooped je modernejší, vhodný napr. pre funky. LA Studio prípomína zosilňovač SWR. Medzi klasiku by som zaradil GOLDPNL- simuláciu Marshall. Jazz silne pripomína LA Studio, no v basoch hrá jemnejšie a menej agresívne. Studio, AC100 a UK Major umožňujú i skreslené zvuky.

EFX (Zhodné pre oba typy)

Modulation

Začneme s Vintage efektmi, ktoré sa dajú ovládať parametrami Depth (výraznosť efektu) a Speed: Stereo Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, UniVibe Vibrato (zmena výšky tónu) a Rotary (rotujúci reproduktor). Široký rozsah Depth umožňuje veľmi intenzívne a priestorovo pôsobiace modulácie. Tie sa dajú ovládať aj pomocou EP. Stereo Chorus a Rotary si svoju charakteristiku zachovávajú aj v mono prevádzke (na rozdiel od mnohých iných efektov kde sa Rotary často mení na obyčajné tremolo). Feedback je simulácia spätnej väzby, prepracovanou do takých detailov ako je napodobnenie gitaristom vytváraného vibráta. Parametrom Depth (EP) ovládame pri hodnotách 0- 15 silu spätnej väzby a v rozpätí 16- 30 intenzitu nasadeného vibráta. Ovládačom Speed meníme vyšku tónu (rovnaká výška tónu / zvýšená o oktávu). Vďaka veľkému oneskoreniu väzby vzniká takmer autentický dojem. Pitch1 pridáva k pôvodnému signálu druhý, s voliteľnou výškou. Ovládačom Depth nastavujeme zmenu ladenia v poltónoch: -24, -17, -12 po -1, -Detune, +Detune, + 1 po +12, +19, +24. Hodnota Speed určuje hlasitosť druhého signálu - pri najvyššej hodnote je jeho hlasitosť zhodná s prvým. V rozsahu 12 poltónov pracuje Pitch1 čisto, vo väčších rozsahoch dochádza k miernemu oneskoreniu. Filter pripomína Wah je možné ho ovládať intenzitou hraných tónov ako aj EP. Depth určuje amplitúdu efektu a Speed rezonančnosť. Najväčšia dynamika sa dá docieliť pri vysokých hodnotách Depth. Talk sa dá popísať ako automatickú Talk-box, ktorej efekt je riadený intenzitou tónov. Hĺbku efektu ovládá Depth a hodnotou Speed meníme „vyslovované" hlásky. Použitím EP sa dajú dosiahnuť prekvapivo realistické Talk-box efekty (Peter Frampton, Ritchie Sambora, atď.). Efekt Pitch2 je podobný Pitch1 no vynecháva pôvodný signál. Jediný variabilný parameter je Depth, ktorý určuje tónový posun. I tu je možné ovládať efekt EP.

Ambience

Všetky Delay a Room simulácie sú ovládateľné výlučne tlačítkom Tap čo sa ukázalo ako obtiažne a čiastočne i nepresné. Depth určuje i pri týchto efektoch výraznosť efektu. Pri použití EP určuje Depth najnižšiu hodnotu EP (čiže pri zošliapnutí dole). Slap vytvára oneskorenie, ktorého hodnota môže byť až 250 ms. Echo1, Echo2 a Echo3 simulujú páskove echa. PP Delay vytvára echo efekt, ktorý „preskakuje" z jedného stereo kanálu na druhý s odstupom do 500 ms. Multi je v podsate totožný s PP Delay, jediným rozdielom je zmena rytmu na synkopický. Air je veľmi otvorene znejúcou simuláciou akustiky uzatvoreného priestoru s nemenným časom doznievania. Medzi známe efekty patrí napr. Room, ktorý sa skladá z Reverbu (max. 4 s) s predchádzajúcimi oneskoreniami. Klasickú ozvenu veľkého priestoru (napr. hala) nájdeme pod názvom Hall. O čosi jasnejšiu farbu má Plate, Spring naopak znie veľmi teplúčko s menej zvýraznenými výškami. Posledné tri typy Reverbu sú taktiež veľmi zaujímavé a znejú prirodzene a husto. Ich Decay-time je možné nastaviť až na 8 sekúnd. Všetky Ambience efekty znejú veľmi čisto a (na rozdiel od niektorých iných gitarových procesorov) nájdu využitie v praxi.

Noise Reduction

Pri väčšine pôvodných programov (Factory presets) nepresahuje hodnota potlačovania šumu (0 – 30) 10, čo hovorí o dobrej kvalite NR i simulovaných zosilňovačov. Je samozrejmé, že pri brutálnych skreslených zvukoch vzniká viac šumov ako pri jemných čistých zvukoch, zvlášť za použitia veľkého množstva výšok. Podľa mojich skúseností nie je potreba použiť nastavenie silnejšie ako približne 1 - 5. Tento efekt je voliteľný pre každý program.

Expression-Pedal

Priradenie ovládaného parametra k tomuto ovládaču je práve také jednoduché ako aj celé ovládanie AX10 G, B. Červená LED vedľa pedálu nás informuje o jeho funkčnosti. Ovládaný efekt vyberáme prepínačmi jednotlivých modulov, tlačidlom Pedal FX vyberáme želaný modul. O tom, ktorý ovládame, nás informuje trojfarebná LED. Ovládaný efekt je možné počas hrania vypnúť integrovanym tlačidlem.

Prax

Pri zapnutí sa aktivuje naposledy použitý program. Tých sa v tomto procesore nachádza 80 (rozdelených po 4 do 2 x 10 bánk), čo je pre priemerného gitaristu viac ako kedy bude potrebovať. Prepínať sa dajú pomocou dvoch veľkých nohou ovládaných prepínačov a sú okamžite aktivované. Z tohto dôvodu by som odporučil často používané zvuky zoradiť za sebou. Medzi výhody tohto procesora patrí možnosť meniť parametre počas hry.

Test gitarového procesora bol prevedený na gitarách Gibson a Fender. Zapojenia do mixážneho pultu a do zosilňovača pri hraní naživo boli prekvapivo dobré. Poskytovali dostatočné množstvo efektov a širokú škálu zvukov. I keď simulácia nikdy nebude tak dobrá ako originál, AX10G sa dostal veľmi blízko.

Pre test AX10B bola použitá 6 strunová basgitara Marris. Pri zapojení do mixážneho pultu bol zvuk veľmi príjemný a farebný. Kompresor prišiel vhod a opravil aj malé chybičky krásy spôsobené tichšou strunou C. Osobne sa mi zapáčili zvuk LA Studio a Jazz kvôli pekným stredom a prieraznému zvuku. S kapelou rozhodne nezanikne.

Zhrnutie

Oba testované typy boli pre nás veľkým prekvapením. Jedná sa o veľmi vydarené procesory série AX použiteľné na nahrávanie i na hru naživo. Hravo konkurujú modelingovým procesorom vyššej cenovej kategórie a sú zárukou dobrej kvality.

Plusy - simulácie zosilňovačov a efektov, využiteľnosť v praxi, Expression pedál, ladička, jednoduché ovládanie, cena (5 990,- Kč)

Mínusy - Editácia oneskorenia Delay/ Reverb (tlačidlo Tap), šum pri vyšších skresleniach, adaptér nie je súčasťou balenia.