Img Stage Line CD-40PRO

Na výbavě nešetří
Distributor: 
Cena: 
15 177,00 Kč

Je až z podivem, jak často se mi daří „zakopnout", v tom dobrém slova smyslu, o produkty společnosti IMG Stage Line. Tato společnost má na našem trhu produktů pro DJ’s už své stálé místo, její komponenty jsou považovány za velmi zdařilé a najde se mnoho z nás, kteří by jen stěží dávali přednost jiné značce.

Tentokrát mi bylo na pár dní umožněno pohrát si s multifunkčním CD a MP3 přehrávačem, který nese označení CD-40PRO. Již na první pohled bylo zřejmé, že jde o vydařený přístroj. Společnost IMG Stage Line se snaží o to, aby její produkty byly přístupné jak profesionálům, tak i zapáleným amatérům. CD-40PRO již vyžaduje nějaké zkušenosti s ovládáním podobných přístrojů řazených mezi prof. zařízení. Tímto, jak doufám, jsem ty zapálené amatéry neodradil a stejně jako profesionální DJ’s, jsem je přiměl k přečtení následujících řádků a k vyzkoušení CD-40PRO.

Stavba a funkce

Rozhodně CD-40PRO zaujme již svým vzhledem. Stříbrná a černá doplněná podsvětlenými prvky jsou klasikou pro výrobky IMG Stage Line. I přes robustní tělo působí přehrávač elegantně a zujme několika výraznými prvky.

Dominantní je přehledný multifunkční display, který svítí modře a bílý text je velmi dobře čitelný i z úhlu. Display lze považovat za jednu z velkých předností přehrávače nejen vzhledem, ale především funkčností. Veškeré zapnuté efekty jsou indikovány srozumitelnými piktogramy, čas je standardně dělen do minut, sekund a framů (1frame = 1/75 sec.), nalezneme zde ukazatele hrající skladby, ale i ukazatel celkového počtu skladem na médiu, určitě zaujme titulková lišta pod ukazatelem času, která textově koresponduje s nastavovaným efektem a přímo souvisí s efektovými tlačítky SET a SELECT. Taktéž názvy skladeb a interpretů u formátu MP3 se zobrazují pod časovým ukazatelem. Bezesporu nás potěší zdařile vyvedený grafický ukazatel času, který je zobrazen nad časovým údajem, a který nás upozorňuje na poslední tóny skladby. Nejprve bliká zvolna 30 sekund před koncem skladby a posledních 15 sekund je toto blikání intenzivnější.

Display je velmi kreativně zasazen do černého lesklého pole v horní třetině přehrávače, kde je pod ním umístěna řada číslovaných tlačítek, která umožní přímou volbu skladby, nebo po aktivaci tlačítka EFECT (poslední tlačítko v řadě) zvolení efektu popsaného nad číselnými tlačítky. Aktivace jednotlivých efektů je potvrzena rozsvícením červené kontrolky nad textem efektu. Bylo by zřejmě nesmyslem široce rozepisovat jednotlivé efekty této řady (např. ECHO, PAN, CHOP atd.), když patří dnes již mezi běžný standard multifunkčních přehrávačů. Co se týče parametrů, funkcí, základního nastavení a možnosti variability těchto efektů, doporučuji velmi srozumitelně sestavenou tabulku v manuálu přehrávače.

Napravo černého bloku jsou umístěna 4 tlačítka, která rozhodně nezůstanou stranou naší pozornosti. Tlačítko TIME/STOP umožňuje přepínání na minusový čas, zobrazení celkového času disku a běžné stopáže skladby. Tlačítko RELAY se aktivací rozzáří červeně a nezůstane stranou našeho zájmu. Jeho nesporné výhody doceníme až tehdy pokud zakoupíme dva přehrávače CD-40PRO. RELAY pracuje ve dvou módech spolu s tlačítkem AUTO CUE, a to při nastavení AUTO CUE na SINGLE (indikace textem na display) na obou přehrávačích a RELAY pouze na jednom z přehrávačů, dochází k plynulému přechodu z končící skladby na přehrávači s aktivním RELAY tlačítkem na skladbu nastavenou na druhém přehrávači. Naopak při nastavení AUTO CUE na CONTINUE a RELAY pro oba přehrávače bude docházet k plynulému přehrávání jednotlivých skladeb na obou přehrávačích střídavě.

Posledním ze čtveřice tlačítek vpravo je KEY (obrázek klíče se objeví při stisknutí i na multifunkčním display), tato funkce se váže k efektovým „knoflíkům" v levé části černého panelu SET a SELECT. Jde o transponovanou funkci změny výšky tónu, při společném spuštění SET a KEY jde o snížení (až -2 oktávy) nebo zvýšení (až +1 oktáva) dané tóniny, v případě, že přehrávaná rychlost nastavení není odpovídající, přistupuje spojení funkce SELECT a KEY spolu se zobrazením na display v textovém řádku KEY MODE a možností změny rychlosti taktování (krokování) tentokrát v % od 1 do 100. Přiznávám, že tyto funkce vyžadují menší znalost hudební nauky a trochu hudebního sluchu. Poslední tlačítka černého bloku umožňují ukládání 3 krátkých sekvencích skladby o maximální délce 13 s, které lze vyvolávat a modelovat do skladby opět za pomoci SET a SELECT a jako obvykle i s patřičnou textovou podporou na display. Uložení sekvencí je možné po aktivaci prvého tlačítka MEMO, k deaktivaci paměťových bank stačí vysunout CD a založit nové.

V dalších dvou třetinách není CD-40PRO o nic méně zajímý a na stříbrném povrchu dominují červeně podsvětlená tlačítka a masivní rotující černá točna. V tomto případě není točna jen pro skratch a pitch efekty, ale při zapnutí tlačítka SEARCH, vpravo nad točnou, můžeme hledat (rychlým přetáčením) požadovanou pasáž skladby. Naposledy zmiňovaná funkce je pak využita s tlačítkem příposlechu CUE při nastavovaní začátků sekvencí. Pomocí točny vyhledám požadované místo a zmáčknu CUE to červeně bliká do doby nalezení požadované části skladby, po stálém rozsvícení tlačítka je příposlech nastaven na požadovaném místě. Vyhledávání určité části skladby pomocí točny je z mého pohledu velmi komfortní. Pokud jsme u CUE, tak nesmím zapomenout na řadu velkých výrazně červeně podsvícených tlačítek MEMO CUE v centrální části přehrávače. Tyto umožňují uložení až 3 krátkých sekvencí a jejich následný příposlech pro plynulé mixování s další připravenou skladbou.

Když jsme se zastavili u tlačítka CUE rozhlédneme se kolem něho. Pod CUE je stejně masivní a stejně červeně podsvícené tlačítko PLAY/PAUSA, nad CUE dvě o něco menší tlačítka TRACK SKIP, ještě menší tlačítko EJECKT a nejmenší tlačítko BOP, které vždy vrací skladbu na začátek. Všechna tato tlačítka zůstávají věrna svým standardním funkcím.

Pravá strana stříbrného bloku je osazena prostředky pro různé variace PITCH efektů, umožňující deformaci rytmu stejně jako točna, jen s možností jemnějších nuancí. Zapnutí tlačítka PITCH indikuje červená dioda a spolu s PITCH CONTROL potenciometrem můžeme zpomalovat či zrychlovat přehrávanou skladbu. Zároveň nastavujeme deformaci rytmu na procentuálním ukazateli v rozmezí 8, 16, 32, 100% (pokud zapnuto, svítí červené diody), které pak určuje možnosti potenciometru. Neopomeňme tlačítko BPM, které po stisknutí zobrazuje na display jednotlivé údaje o úderech za minutu (taktování). Aby funkcí pro skratch efekty nebylo málo je zde i samostatný PITCH BAND, který zrychluje/zpomaluje skladbu při stisknutí +/- jen po dobu, kdy je tlačítko drženo, po uvolnění vrací skladbu do původní rychlosti bez zkreslení.

Samozřejmě rádi využijeme i soustavu tlačítek pro skoky a návraty k jednotlivým úsekům skladby, pro opakování určité pasáže ve smyčce. K tomu využijeme tři tlačítka nad točnou, která jsou, jak jinak, opět červeně podsvětlena. A,B pro ukládání začátku a konce sekvence, RELOOP spuštění smyčky a EXIT pro její zrušení. A aby nebylo těch světýlek málo, tak tu nalezneme ještě dvě hodně praktická a z mé strany vítaná. Jedna červená dioda značí zda je médium v přehrávači a druhá osvětluje vstup do šachty pro CD.

Štěrbinová podávací mechanika je vybavena indikací vloženého disku na vrchním panelu a taktéž dokonale osvětlena červenou LEDkou s vysokou svítivostí.

Propojení

Snad ještě něco ke konektorům, které nalezneme na zadním panelu. Je zde jen to nezbytné pro propojení s druhým CD-40PRO, s mixem a hlavně tlačítko pro vdechnutí života POWER. Nechybí analogový a digitální audio výstup + komunikační switch pro nastavení mixu.

Celkově

Závěrem trochu chvály a nějaká ta výtka. CD-40PRO je opět zdařilým kouskem z dílny IMG Sage Line. Pro ty z nás, kteří své umění stěhují z místa na místo jde o kompaktní, lehký a velmi kreativní přístroj. Bohužel mu lze i něco málo vytknout, umí přehrávat MP3 pouze z médií CD-R, formát CD-RW je pro něj nevyhovující. Dokážu si též představit, že takovéto zařízení by výrazně stouplo v ceně, pokud by umožňovalo připojení flash paměti přes USB. Tak by přehrávání MP3 bylo ještě dostupnější.